ހޮނިހިރު 25 ޖެނުއަރީ 2020
7 ހުވަން
1441 ޖުމާދަލްއޫލާ 30
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:33
ރާއްޖެ - މަސްތުވާތަކެތި- ކުޑަކުދިން

16 އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް މަސްތުވާތަކެތި ދީގެން ބަދުއަޚުލާގީ އަމަލު ހިންގި މައްސަލައެއް ބަލަނީ

  • މައްސަލައާ ގުޅިގެން 2 ފިރިހެނުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވޭ
  • ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ އުމުރުން 44 އަހަރާއި 33 އަހަރުގެ ދެ ފިރިހެނުން
  • މި މައްސަލަ ބަލަމުންދާ ކަމަށް ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފަ

ލައިޝާ އަހްމަދު
LailaAhmeds

ކ. މާލެ 6 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ހުކުރު 14:48 20,534

ޖިންސީ އަނިޔާ - މަސްތުވާތަކެތި ދީގެން ބަދުއަޚުލާގީ އަމަލު ހިންގުން - ގޫގުލް

ރާއްޖެގެ ދެކުނުގެ އަތޮޅެއްގެ ރަށެއްގައި 16 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް މަސްތުވާތަކެތި ދީގެން ބަދުއަޚުލާގީ އަމަލު ހިންގި މައްސަލައެއް ފުލުހުންނާއި ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން ބަލަން ފަށައިފިއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ހިނގި މި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ބުނީ، 16 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް މަސްތުވާތަކެތި ދީގެން ބަދުއަޚުލާޤީ އަމަލު ހިންގަން ތިބި ކަމުގެ ރިޕޯރޓް 6 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 ވީ ހުކުރު ދުވަހުގެ 01:45 ހާއިރު ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވާ ކަަމަށާއި، އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން 2 ފިރިހެނުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ އުމުރުން 44 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކާއި 33 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއް ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ބުނެފައިވެއެވެ.

މި މައްސަލަ ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީއަށްވެސް ހުށައެޅިފައިވާއިރު، ފުލުހުންނާ ގުޅިގެން މި މައްސަލަ ބަލަމުންދާ ކަމަށް ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި މައްސަލަ ފުލުހުން ދަނީ އިތުރަށް ތަހުޤީޤު ކުރަމުންނެވެ.

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ އަނިޔާ ކުރުމާއި މިފަދަ ބަދުއަޚުލާޤީ މައްސަލަތައް އިތުރު ވެފައިވާއިރު، ކުޑަކުދިންގެ ހައްޤުތައް ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ ބިލް ދާދި ފަހުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވަނީ ބަލައިގަނެފައެވެ. އެގޮތުން މި ބިލް ޤާނޫނަކަށް ވުމުން ޖިންސީ ގޮތުން ނާޖާއިޒް ބޭނުން ހިފުމާއި ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމުން ރައްކާތެރިކަން ލިބިދިނުމުގެ ހައްގާއި، އަނިޔާ އާއި ގޯނާ ކުރުމުން ރައްކާތެރިކަން ލިބިދިނުމުގެ ހައްގު ކަށަވަރު ކުރުމަށް ބޮޑެތި ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅިގެންދާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް