ހޮނިހިރު 07 ޑިސެންބަރު 2019
11 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 10
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 17:56
އިޝާ 19:13
ރާއްޖެ - ޅ.ކުރެންދޫ

ކުރެންދޫ ދޯންޏަކުން ގެއްލުނު މުދާ ފޮށިގަނޑު ހޯދާ ވެރިފަރާތާ ހަވާލުކޮށްފި

  • ފޮށިގަނޑު ގެއްލުނީ 31 އޮގަސްޓްގައި
  • މިތަކެތި ހޯދީ ބުދަ ދުވަހު

އަމްނާ އިމާދު
amnabinthimad

ކ. މާލެ 5 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ބުރާސްފަތި 06:29 2,090

ގެއްލުނު ފޮށިގަނޑު - ޕޮލިސް

ޅ.ކުރެންދޫ ދޯންޏަކުން ގެއްލުނު މުދާ ފޮށިގަނޑު ހޯދާ ވެރިފަރާތާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ 31 އޮގަސްޓް 2019 ވަނަ ދުވަހު ކުރެންދޫ ދޯންޏަކުން ފޮށިގަނޑެއް ގެއްލިފައިވާ މައްސަލަ ބުދަ ދުވަހު 9:00 ހާއިރު ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅުމުން ފުލުހުން ކުރި މަސައްކަތުން ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތްތަކެއްޗާއެކު ހޯދާ ބުދަ ދުވަހު 12:45 ގައި ފޮށިގަނޑު އަނބުރާ ވެރިފަރާތާއި ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން އާންމުކޮށްފައިވާ ފޮޓޯއިން ފެންނަ ގޮތުގައި ގެއްލުނު ފޮށިގަނޑުގައި ހުރީ ބޮޑީ ސްޕްރޭ ފަދަ ރީތިވުމަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް