ހޯމަ 01 ޖޫން 2020
13 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 09
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:34
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ

ޑައިވިންގެ ބޯޓެއްގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގައި 34 މީހުން މަރުވެއްޖެ

  • ހާދިސާގައި 34 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި
  • ސަލާމަތްވީ 5 ފަޅުވެރިން އެކަނި

ކ. މާލެ | 4 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ބުދަ 10:22 | 104,138

އަލިފާން ރޯވި ބޯޓު - ގޫގުލް

ކެލެފޯނިއާގެ ޑައިވިންގެ ބޯޓެއްގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގައި 34 މީހުން މަރުވެއްޖެއެވެ.

މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން މި ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ މި މަހުގެ ދެވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. ފަޅުވެރިން ހިމެނޭ ގޮތަށް 39 މީހުންނާއެކު 3 ދުވަހުގެ ސްކޫބާ ޑައިވިންގް އެކްސްކަރޝަންއެއްގެ ދަތުރުފެށި ބޯޓުގައި އަލިފާން ރޯވުމާއެކު ބޯޓުގެ މަތީ ޑެކްގައި ތިބި 5 ފަޅުވެރިޔަކު ވަނީ ބޯޓުން ފުންމާލައި އެހީތެރިކަން ހޯދިމަށް މަސަތްކަތްކޮށްފައެވެ.

ސެންޓަ ކްރޫޒް އައިލެންޑް ފުލުހުން މީޑިއާއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގަން މެދުވެރިވި ސަބަބެއް ދެނެގަނެވިފައި ނުވާކަމަށާއި ބޯޓުގެ ލޮވަރ ޑެކްގައި ތިބި މީހުންނަށް އަލިފާނުގެ ސަބަބުން ނިކުމެވޭ ގޮތެއް ނެތި މަރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ހާދިސާގައި މޫދަށް ފުންމާލި ފަޅުވެރިންނާއި ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކުން ވެސް ބޯޓުގައި ދަތުރުކުރި ފަރާތްތައް ސަލާމަތް ކުރުމަށް މަސަތްކަތްކުރި ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

ހާދިސާގައި މަރުވި މީހުން ދެނެގަތުމަށް ބޯޓުގައި ދަތުރުކުރި ފަރާތްތަކުގެ އާއިލާގެ ޑީއެންއޭ ބޭނުންވާކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނާއިރު މަރުވިމީހުންގެ ތެރޭގައި މި ދަތުރު ލީޑްކުރުމަށް ހުރި މެރިން ބައޮލޮޖިސްޓްގެ އިތުރުން އެއް އާއިލާއަކަށް ނިސްބަތްބާ 5 މީހުންވެސް ހިމެނެއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ނޭޝަނަލް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސޭފްޓީ ބޯޑުން ބުނެފައިވަނީ ބޯޓުގެ ހުރިހާ ސަލާމަތީ ކަންތައް ހުރީ ރަނގަޅަށް ކަމަށާއި އަދި މަރުވި ބައެއް ފަރާތްތަކުގެ ހަށިގަނޑު ވެސް ފެނިފައިނުވާ ކަމަށެވެ. އެންޓީއެސްބީން ވިދާޅުވީ ހާދިސާ ތަހުގީގުކުރުމަށް އެ ސަރަހައްދުގައި 10 ދުވަސް ހޭދަކުރާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.