ކ. މާލެ
|
9 މާރޗް 2017 | ބުރާސްފަތި 16:34
ގައުމީ ފިރިހެން ވޮލީ ޓީމު
ގައުމީ ފިރިހެން ވޮލީ ޓީމު
ރާއްޖެއެމްވީ
ވޮލީ ޓީމު ތައިލޭންޑަށް ފުރުން
ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީ މުބާރާތުގެ ކުރިން ފިރިހެން ވޮލީ ޓީމު ތައިލޭންޑަށް ފުރައިފި
 
ތަމްރީން ދަތުރުގައި ވޮލީ ޓީމު ތައިލޭންޑްގެ ހަތް ކްލަބާ ދެކޮޅަށް މެޗު ކުޅޭނެ
 
މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޓީމުތައް މާލެ އަންނާނީ 20 ވަނަ ދުވަހު
 
އޭވީސީ ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީ މުބާރާތް ބާއްވަނީ ރާއްޖޭގައި

މި މަހު ރާއްޖޭގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އޭޝިއަން ސެންޓްރަލް ޒޯން (އޭވީސީ) ޗެމްޕިއަންޝިޕް މުބާރާތުގެ ކުރިން ފިރިހެން ވޮލީ ޓީމު ތަމްރީން ހެދުމަށް ތައިލޭންޑަށް ފުރައިފި އެވެ.

މުބާރާތުގެ ކުރިން ވޮލީ ޓީމު ތައިލޭންޑަށް ފުރާފައިވާއިރު، އެގައުމުގެ ބައެއް ކްލަބްތަކާ ދެކޮޅަށް ވޮލީ ޓީމު ރަހްމަތްތެރިކަމުގެ މެޗުތަކެއް ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ވީއޭއެމް އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ވީއޭއެމްގެ ރައީސް މުހައްމަދު ލަތީފް ވިދާޅުވީ، ފިރިހެން ވޮލީ ޓީމު ތައިލޭންޑްގައި ހަދާ ތަމްރީންތަކުގައި ހަތް މެޗު އެގުމުގެ ކްލަބްތަކާ ދެކޮޅަށް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި، ތަމްރީން ދަތުރަށް ފަހު ޓީމު އެނބުރި މާލެ އަންނާނީ މި މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު ކަމަށެވެ.

އޭވީސީ މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގެ އިތުރުން ދެން ވާދަކުރަނީ ތުރްކްމިނިސްތާން، ކިރްގިސްތާން އަދި ނޭޕާލެވެ. މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޓީމުތައް މާލެ އަންނާނީ މި މަހު 20 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

އޭވީސީ ސެންޓްރަލް ޒޯން މެންސް ކޮލިފައިންގެ ފުރަތަމަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގައި ދިވެހި ޓީމުން ވާދަކުރިއެވެ. އެފަހަރު ފައިނަލްގައި ބަލިވީ ތުރްކްމިނިސްތާން އަތުންނެވެ. ސެންޓްރަލް ޒޯން ކޮލިފައިންގެ ދެވަނަ މުބާރާތް މިދިޔަ އަހަރު ބާއްވާފައި ވަނީ ބަނގްލަދޭޝްގައެވެ. އެ މުބާރާތުން ދިވެހި ޓީމުން ވަނީ ތިންވަނަ ހޯދާފަ އެވެ.

މި މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ދިވެހި ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުންތައް މިދިޔަ މަހުގައި ފަށާފައިވާ އިރު، ޓީމަށް އިރުޝާދު ދޭނީ ތަޖުރިބާކާރު ކޯޗު މުހައްމަދު ޝަރަފެވެ. އޭނާގެ ދަށުން ޓީމުގެ އެސިސްޓެންޓް ކޯޗުންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރި ވާނީ މުހައްމަދު ސާޖިދު (ކާއްޓޭ) އާއި އިބްރާހިމް ޝިހާމް (ސަޑިއްކެ) އެވެ.

މިއީ ވޮލީގެ މިފަދަ ބޮޑު މުބާރާތެއް ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް