ހޮނިހިރު 18 ޖެނުއަރީ 2020
13 އުތުރަހަޅަ
1441 ޖުމާދަލްއޫލާ 23
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:31
ކުޅިވަރު - ކޭލޯ ނަވާސް

ނަވާސް ކްލަބް ދޫކޮށްލާނެ ކަމަށް ޒިދާން އުންމީދެއް ނުކުރޭ

  • ކްލަބް ދޫކޮށްލަން ނަވާސް ބޭނުންވާކަން ނޭނގޭ

ލީވާން އަލީ
MrLeevaan

ކ. މާލެ 24 އޯގަސްޓު 2019 | ހޮނިހިރު 22:57 3,856

ނަވާސް (ކ) އަދި ޒިދާން (ވ) - ގެޓީ އިމޭޖާސް

ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ކޮސްޓަރިކާގެ ގޯލު ކީޕަރ ކޭލޯ ނަވާސް ކްލަބް ދޫކޮށްލާނެ ކަމަށް އުންމީދު ނުކުރާ ކަމަށް ކޯޗު ޒިދާން ބުނެފިއެވެ.

ޒިދާން ބުނީ، ނަވާސްއާ ނުލާ ރެއާލްގެ ސްކޮޑު ފުރިހަމަ ނުވާނެ ކަމަށާއި، އޭނާއަކީ އަބަދުވެސް ކްލަބަށް މުހިންމު ކުޅުންތެރިޔެއް ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ޒިދާން ބުނީ، ކްލަބް ދޫކޮށްލަން ނަވާސް ބޭނުންވާކަން ނޭނގޭ ކަމަށާއި، އެކަހަލަ އެއްވެސް ވާހަކައެއް ހިއްސާ ކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން ޒިދާން ބުނީ، އޭނާ ބޭނުން ވަނީ ނަވާސް ކްލަބުގައި މަޑުކުރުން ކަމަށާއި، އޭނާއާއެކު ކްލަބުން ހާސިލްކުރަން ޖެހޭ ބައިވަރު ކަންކަން އަދި ބާކީ އެބަ ހުރި ކަމަށެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން ޓްރާންސްފާގެ ދޮރުތައް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ނަވާސް ކްލަބް ބަދަލު ކުރާނެއެވެ. އަދި އޭނާ ކްލަބުގައި މަޑުކުރަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން ނަވާސް ހިތްހަމަ ނުޖެހިފައި ހުރީ ރެއާލް އަށް ޗެލްސީގެ ކުރީގެ ކީޕަރު ތިބޯޓް ކޯޓުއާ ގުޅުނު ހިސާބުންނެވެ. ކޯޓުއާ ކްލަބާ ގުޅުނު ހިސާބުން ފެށިގެން ނަވާސް އަށް ފުރަތަމަ 11 އިން ފުރުސަތު ލިބެނީ ވަރަށް މަދުންނެވެ.

އުމުރުން 31 އަހަރުގެ ނަވާސް ހޯދުމަށް ގިނަ ކްލަބްތަކުން އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނާއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި ޔުވަންޓަސް ވެސް ހިމެނޭ ކަމަށް ބައެއް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. އޭނާ ރެއާލްއާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން ހަމަވާނީ 2020 ގައެވެ.

ލެވެންޓޭ ދޫކޮށްލުމަށް ފަހު ނަވާސް ރެއާލް އަށް ބަދަލުވީ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ސީޒަނުގައެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ވަނީ މިހާތަނަށް އެޓީމަށް 162 މެޗު ކުޅެ، އެޓީމާއެކު ސްޕެނިޝް ލަލީގާ، ސްޕެނިޝް ސުޕާ ކަޕް، ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ތިންފަހަރު، ޔުއެފާ ސުޕާ ކަޕް ދެފަހަރު އަދި ކްލަބް ވޯލްޑް ކަޕް ތިން ފަހަރު ހޯދާފައެވެ.

ބްރެޒިލްގައި 2014 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ވޯލްޑްކަޕުން ވިދާލި ކޮސްޓަރިގާ ގައުމީ ޓީމުގެ ނަވާސް ވަނީ އެޓީމަށް މިވީތަނަށް 86 މެޗު ކުޅެދީފައެވެ. އޭނާ ވަނީ 2014 ވަނަ އަހަރު ކޮންކާކަފްގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ވެސް ހޯދާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް