އާދީއްތަ 19 ޖެނުއަރީ 2020
1 ހުވަން
1441 ޖުމާދަލްއޫލާ 24
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:32
ރާއްޖެ - ބްރޮންޒް މެޑަލް

ޗައިނީޒް ކުޒީން ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖެއިން ބްރޮންޒް މެޑަލް ހޯދައިފި

  • މިމުބާރާތުގައި ދިވެހި 6 ޝެފުން ވަނީ ބައިވެރިވި
  • މިއީ ރާއްޖެއިން މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ފުރަތަމަ ފަހަރު

އަމްނާ އިމާދު
amnabinthimad

ކ. މާލެ 24 އޯގަސްޓު 2019 | ހޮނިހިރު 13:44 2,352

ޗައިނީޒް ކުޒީން ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ބައިވެރިވި ދިވެހި ޝެފުންގެ ޓީމް - ޓްވިޓަރ

އިންޓަނޭޝަނަލް ޗައިނީޒް ކުޒީން ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖެއިން ވާދަކޮށް ބްރޮންޒް މެޑަލް ހޯދައިފިއެވެ.

ޗައިނާގެ ޝެންޔަންގގައި ބޭއްވި މިމުބާރާތަކީ ބައިނަލްއަގްވާމީ ފެންވަރުގައި މިމަހުގެ 21 އިން 24 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މުބާރާތެކެވެ.

މިމުބާރާތުގައި ދިވެހި 6 ޝެފުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. އެއީ ޝެފް ގިލްޑް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުންނެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ދިވެހި ޝެފުންނަކީ ފާރަފުށި މޯލްޑިވްސްގެ ޝެފް މުހައްމަދު އާދިލްއާއި، ފޯރ ސީޒަންސް މޯލްޑިވްސް އެޓް ލަނޑާ ގިރާވަރުގެ ޝެފް އަޙްމަދު މާޒިމްއާއި، މަލަހިނި ކުޑަ ބަނޑޮސްގެ ޝެފް ރިއްފަތު މުހައްމަދާއި، ބަރޮސް މޯލްޑިވްސްގެ ޝެފް އިބްރާހިމް ނާތިފްއެވެ. އަދި އޮއިޝީގެ އޯނަރު އަހްމަދު ފަތީންގެ އިތުރުން ކަލިނަރީ ކޮންސަލްޓެންޓެއްކަމަށްވާ އިބްރާހިމް ނައީމްއެވެ.

ޗައިނީޒް ކުއިޒީން ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕްއަކީ 2014 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޮންމެ ދެ އަހަރަކުން އެއް އަހަރު ބާއްވަމުން އަންނަ މުބާރާތެކެވެ. މި މުބާރާތް އިންތިޒާމްކުރަނީ ޗައިނީސް ޝެފުސް އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތުންނެވެ.

މިއީ ރާއްޖެއިން މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށް ވާއިރު، މި މުބާރާތުގެ މައިގަނޑު މަގްސަދަކީ ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ޗައިނާގެ ކެއުންތައް ޕްރޮމޯޓްކުރުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް