ހޯމަ 24 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 11
1441 ރަޖަބު 01
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34
ރާއްޖެ - މިނިމަމް ވޭޖް

މިނިމަމް ވޭޖް ޑިސެންބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ކަނޑައަޅާނެ

  • އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް "އެންޓަރޕްރައިޒް ސާރވޭ" އެއް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން
  • މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެކުލަވާލައިފާވާ ރޯޑް މެޕާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްތައް ދަނީ ކުރަމުން
  • އައިއެލްއޯގެ ފަރާތުން ލީޑް ކޮންސަލްޓެންޓެއްގެ ލަފާވެސް މި ބޯޑަށް ލިބިގެންދާނެ

ފާތިމަތު އުދުމާ
udhooooo

ކ. މާލެ 20 އޯގަސްޓު 2019 | އަންގާރަ 18:30 3,780

މިނިމަމް ވޭޖް އަވަސް ކޮށްދިނުމަށް އެދި ހއ. ދިއްދޫގައި ވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހު އެއްވުމެއް ބާއްވާފަ - ފޭސްބުކް

އެންމެ ކުޑަމިނުން ދެވޭ މުސާރައާއި އުޖޫރަ ކަނޑައަޅުމަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތުތައް ޑިސެމްބަރުމަހު އިކޮނިމިކް މިނިސްޓަރަށް އަރުވާނެކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އިން ބުނެފިއެވެ.

އިކޮނިމޮކް މިނިސްޓްރީ އިން އަންގާރަ ދުވަހު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް، މުސާރައާ އުޖޫރައާ ގުޅޭގޮތުން ލަފާދިނުމަށް އެކުލަވާލާފާވާ ބޯޑުން މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ މަސައްކަތްތަކަކީ ސަރުކާރުގެ އެކި އެކި މުއައްސަސާތަކުންނާ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން ލިބެންހުރި މައުލުމާތުތައް އެއްކުރުން ކަމުގައެވެ. އެގޮތުން، މި ބޯޑްގެ ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކަކާ ބައްދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ތަފާތު ސިނާއަތްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ޖަމާއަތްތަކުގެ މަންދޫބުންނާ ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތްތަކާ އެކު ވަކިވަކި ބައްދަލުވުންތައް ވެސް ބާއްވާފައިވާނެކަމަށް އެ ބަޔާނުގައިވެއެވެ.

މިނިސްޓްރީއިން އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ މިހާރު އެއްކުރެވިފައިހުރި މައުލޫމާތުގެ އިތުރުން ހޯދަން ބޭނުންވާ މައުލޫމާތުތައް ހޯދުމަށްޓަކައި "އެންޓަރޕްރައިޒް ސާރވޭ" އެއް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމުގައެވެ. އަދި ބޯޑްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލާފާވާ ރޯޑް މެޕާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ދާކަމަށް ވެސް މިނިސްޓްރީއިން ބުންޏެވެ.

މި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އިންޓަރނޭޝަނަލް ލޭބަރ އޮގަނައިޒޭޝަން (އައިއެލްއޯ) ގެ ލަފައާ އެހީ ބޯޑަށް ލިބޭކަމަށާއި ފާއިތުވި ޖުލައި މަހުގެ އަށަކުން ދިހަ އަކަށް އައިއެލްއޯގެ ވަފުދެއް ރާއްޖެ އައިސް ތިން ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތަކެއް ބާއްވާފައިވާކަމަށް ވެސް ބަޔާނުގައިވެއެވެ. މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅުމަށް އައިއެލްއޯގެ އެހީތެރިކަން އިތުރަށް ހޯދުމުގެ ގޮތުން އެ ޖަމިއްޔާގެ ފަރާތުން ލީޑް ކޮންސަލްޓެންޓެއްގެ ލަފާވެސް މި ބޯޑަށް ލިބޭނެގޮތް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ރާއްޖޭ ހަލަތާ ގުޅޭގޮތުން ފަންނީ ލަފާދީ، މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅުމުގެ ދިރާސާތަކުގައި އެހީތެރިވެ ދިނުމަށް އެކި އެކި ސިނާއަތްތައް ތަމްސީލުކުރާ ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލައިފާ ވާކަމަށް ވެސް މިނިސްޓްރީއިން ބުންޏެވެ.

މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅުމަކީ ރައީސް ސޯލިހްގެ ރިޔާސީ ވައުދެއްގެ އިތުރުން ސަރުކާރު ހިންގާ މައި ޕާޓީ މޯލްޑިވްސް ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ އެޖެންޑާ 19 ގެ ވައުދު ތަކުގެ ތެރެއިން ވައުދެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް