ހޯމަ 24 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 11
1441 ރަޖަބު 01
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34
ރާއްޖެ - ހައްޖު 1440

އަމީރުލްޙައްޖު އެނބުރި ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

  • އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ވަނީ މަރުހަބާ ދަންނަވާފައި
  • ރާއްޖެއަށް މިއަހަރު 2000 މީހުންގެ ހައްޖުކޯޓާ ލިބުނު
  • މިނިސްޓަރ ވަނީ ހައްޖާޖީންގެ ކަންކަން ގާތުން ބައްލަވާފައި

ލައިޝާ އަހްމަދު
LailaAhmeds

ކ. މާލެ 18 އޯގަސްޓު 2019 | އާދީއްތަ 12:18 12,631

އަމީރުލް ހައްޖު، ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓަރ އަސްލަމް އެނބުރިވަޑައިގަތުން - އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

މިއަހަރުގެ އަމީރުލްހައްޖު، މިނިސްޓަރ އޮފް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މުހައްމަދު އަސްލަމް ރާއްޖެވަޑައިގެންފިއެވެ.

މިއަހަރު ރާއްޖެއިން ހައްޖަށްދިޔަ މީހުންގެ އިސްވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓަރ އަސްލަމް ވަޑައިގެންފައިވާއިރު، މިނިސްޓަރ ވަނީ ހައްޖުވެރިންނާއި، ހައްޖުވެރިންނާ ހަވާލުވެ ތިއްބެވި ގްރޫޕުތަކުގެ ވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ހައްޖާޖީންގެ ކަންކަން ގާތުން ބައްލަވާފައެވެ.

މިނިސްޓަރ އެނބުރި ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފައިވާއިރު، މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ.އަހުމަދު ޒާހިރާއި، އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ބައެއް އިސް ބޭފުޅުން ވަނީ މިނިސްޓަރއާއި ބައްދަލުކުރައްވައި މަރުހަބާ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރާއްޖެއަށް މިއަހަރު 2000 މީހުންގެ ހައްޖުކޯޓާ ލިބުނުއިރު، ރާއްޖެއިން މިފަހަރު ހައްޖަށް މީހުން ގެންގޮސްފައިވާ ގްރޫޕް ތަކަކީ މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް، ޒަޢީ ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓް، ތަޒްކިޔާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، އަލް ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ކޮމްޕެނީ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، މިނާ ހައްޖު އުމްރާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަދި އެކްރޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް