ހޮނިހިރު 14 ޑިސެންބަރު 2019
05 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 17
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 17:59
އިޝާ 19:16
ވިޔަފާރި - ކާޕޭ ޑީއެމް ރިސޯޓު

ކާޕޭ ޑީއެމް ރިސޯޓު އަލުން ހުޅުވަނީ

  • މި ރިސޯޓުގައި 115 ވިލާ ހިމެނޭ

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 16 އޯގަސްޓު 2019 | ހުކުރު 18:47 4,462

ކާޕޭ ޑީއެމް ރިސޯޓު - ކާޕޭޑީއެމްބީޗްރިސޯޓް.ކޮމް

ރ އަތޮޅު ހުރުވަޅީގައި ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ ކާޕޭ ޑީއެމް ރިސޯޓުގެ ނަން ދަ ސްޓޭންޑަރޑް ހުރުވަޅި މޯލްޑިވްސްއަށް ބަދަލުކޮށް މި އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ހުޅުވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

މި ރިސޯޓުގެ ނަން ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ރިސޯޓުގެ ހިންގުން އެމެރިކާގެ ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ ސްޓޭންޑަރޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ކުންފުންޏާއި ހަވާލުކުރުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

ރ އަތޮޅުގައި ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ މި ރިސޯޓުގައި 115 ވިލާ ހިމެނޭއިރު އޭގެ ތެރޭގައި ވޯޓަރ ވިލާއާއި ބީޗް ވިލާތައް ހިމެނެއެވެ.

ވިލާތަކުގެ އިތުރުން މި ރިސޯޓުގައި 6 ރެސްޓޯރެންޓް ހުރެއެވެ. އެކި ޤައުމުތަކުގެ ކެއުންތައް މި ރެސްޓޯރެންޓުތަކުން ލިބިގެންދާއިރު އެންމެ މި ރިސޯޓުން ދިވެހި ކެއުންތައް ލިބިގެންދާނެއެވެ. އަދި ރެސްޓޯރެންޓްގައި ތައްޔާރުކުރާ ކެއުންތަކަކީ އެ ރިސޯޓުގައި ހައްދާ މޭވާ އާއި ތަރުކާރީގެ ބާވަތްތަކުން ތައްޔާރު ކުރާ ކެއުންތަކެވެ.

ރިސޯޓުގެ ނަން ބަދަލުކޮށް މި އަހަރުތެރޭ ހުޅުވުމަށް ނިންމާފައިވައިވީ ނަމަވެސް އެ ރިސޯޓު އަލުން ހުޅުވާނެ ދުވަހެއް އަދި ނޭނގެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް