އާދީއްތަ 07 ޖޫން 2020
05 މިއަހެލި
1441 ޝައްވާލް 15
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:09
އަސްރު 15:32
އިރުއޮއްސޭ 18:17
އިޝާ 19:35
އަޟްހާ އީދު

ރައީސް ނަޝީދު އީދު ފާހަގަކުރެއްވީ ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނާއެކު!

  • އެމަނިކުފާނުގެ އަރިހުގައި އަނބިލަނބަލުން ލައިލާ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި

ކ. މާލެ | 13 އޯގަސްޓް 2019 | އަންގާރަ 17:56 | 7,878

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ ރައީސް، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިން އީދު ފާހަގަކުރުމަށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ ހަރަކާތްތަކުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އާއި އަނބިކަނބަލުން ލައިލާ އަލީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިން އީދު ފާހަގަކުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށްގެންދިޔައީ ސޯސަންވިލާގަ އެވެ. ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށްގެންގޮސްފަިއވަނީ ލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހި އެމްބަސީން އިސްނަގައިގެންނެވެ.

އީދު ފާހަގަކުރުމުގެ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ރައީސް ނަޝީދާއި، އިނބިކަނބަލުން ލަންކާއަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން ވަނީ އެ ދެކަނބަލުންނަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދަންނަވާފަ އެވެ. އެމަނިކުފާނު ވަނީ މި ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ގިނަ ދުވެހިންނާވެސް ބައްދަލުކުރައްވާފަ އެވެ.

ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުން ބުނިގޮތުގައި އީދުގެ ހަރަކާތުގައި ރައީސް ނަޝީދު ބައިވެރިވެޑައިގެންނެވުމަކީ އެތަނުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް ކަމަށެވެ. އަދި ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ބައްލަވާ، ދިމާވާ ދަތިތަކަކީ ކޮބައިކަމާއި، ހައްލު ހޯއްދަވައިދެއްވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އެމަނިކުފާނު ދެއްވިކަމަށް އެ ރައްޔިތުން ބުންޏެވެ.

ބޭރުގެ ގައުމުތަކުގައި އީދު ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރަމުންދާއިރު ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައިވެސް ކުލަ ގަދަކޮށް އީދު ދަނީ ފާހަގަކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.