އާދީއްތަ 15 ޑިސެންބަރު 2019
06 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 18
ފަތިސް 04:46
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 17:59
އިޝާ 19:17
ދުނިޔެ - ހޮންގްކޮންގް

މުޒާހަރާތަކާއި ގުޅިގެން ހޮންގްކޮންގް އެއަރޕޯޓްގެ ގިނަ ފްލައިޓްތަކެއް ކެންސަލްކޮށްފި

  • މުޒާހަރާތައް ފެށުނީ މަޖިލީހަށް މިދިޔަ އޭޕްރިލް މަހު ހުށަހެޅި ބިލަކާ ގުޅިގެން
  • މުޒާހަރާތަކާ ގުޅިގެން އެ ސިޓީއަށް ދަތުރުކުރުމުގައި ސަމާލުވުމަށް 22 ގައުމަކުން ވަނީ އިންޒާރު ނެރެފައި

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 12 އޯގަސްޓު 2019 | ހޯމަ 17:26 2,265

ހޮންގްކޮންގްގެ އެއަރޕޯޓުގައި ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާތަކުގެ ތެރެއިން - އާކައިވް

މުޒާހަރާތަކާއި ގުޅިގެން ހޮންގްކޮންގް އެއަރޕޯޓްގެ ގިނަ ފްލައިޓްތަކެއް ކެންސަލްކޮށްފިއެވެ.

ހޮންކޮންގް އެއާޕޯޓު އޮތޯރިޓީން ނެރެފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ފްލައިޓުތައް ކެންސަލް ކުރަން ޖެހުނީ މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން އެ އެއަރޕޯޓުގެ ޓާމިނަލަށް ވަނުމުން ކަމަށާއި އޭގެ ސަބަބުން އެއަރޕޯޓުން ފުރަން އޮތް 100އަށް ވުރެ ގިނަ ފްލައިޓް ކެންސަލް ކުރަން ޖެހުނު ކަމަށެވެ.

ހޮންކޮންގްގެ ސީނިއަރ ސުޕްރިޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް ކޮންގް ވިންޗަންގް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެ އެއަރޕޯޓުގެ ޓާރމިނަލަށް 5،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ އެއްވެފައެވެ. ނަމަވެސް އެ މުޒާހަރާ ރޫޅާލަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ.

ހޮންކޮންގްގައި ބޮޑެތި މުޒާހަރާތައް ކުރަން ފެށުނީ ސަރުކާރުން ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހަށް މިދިޔަ އޭޕްރިލް މަހު ހުށަހެޅި ބިލަކާ ގުޅިގެންނެވެ. އެ ބިލް ފާސް ކުރި ނަމަ، ހޮންކޮންގްގައި ތިބި ކުށްވެރިންގެ ޝަރީއަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް އެމީހުން ޗައިނާއާ ހަވާލު ކުރެވިގެންދާނެއެވެ.

މުޒާހަރާތަކާ ގުޅިގެން ހޮންކޮންގްގެ ސަރުކާރުން ބިލް ފާސްނުކޮށް މަޑު ޖައްސާލާފައި ވީނަމަވެސް އާންމުންދަނީ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ބިލް ބޭރު ކުރުމަށް ގޮވާލަމުންނެވެ.

ހޮންކޮންގް މުޒާހަރާތަކާ ގުޅިގެން އެ ސިޓީއަށް ދަތުރުކުރުމުގައި ސަމާލުވުމަށް ބުނެ 22 ގައުމަކުން ވަނީ އިންޒާރު ނެރެފައެވެ. އަދި މުޒާހަރާތަށް ކުރިއަށްދާ މި ދަނޑިވަޅުގައި ހޮންކޮންގަށް ފަތުރުވެރިން ދިޔަ މިންވަރު ވަނީ ދަށްވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް