ހޯމަ 09 ޑިސެންބަރު 2019
13 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 12
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 17:57
އިޝާ 19:14
ވިޔަފާރި - ގެލެކްސީ ނޯޓް 10

ގެލެކްސީ ނޯޓް 10 ދައްކާލައިފި

  • ފޯން ދައްކާލާފައިވަނީ މި މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 11 އޯގަސްޓު 2019 | އާދީއްތަ 19:17 19,468

ގެލެކްސީ ނޯޓް 10 - ޑިޖިޓަލް ޓްރެންޑްސް

ސެމްސަންގުގެ ނޯޓް ސީރީސްގެ އެންމެ ފަހު އެޑިޝަން، ގެލެކްސީ ނޯޓް 10 ދައްކާލައިފިއެވެ.

އޮގަސްޓް މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު ސެމްސަންގުން ގެލެކްސީ ނޯޓް 10 ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދައްކާލާފައިވާއިރު ސެމްސަންގު ފޯނުތަކުގެ އައިކޯނިކް ފީޗާއެއްކަމަށްވާ 'ހެޑްފޯން ޖެކް ފީޗަރ' ހިމަނާފައެއް ނުވެއެވެ.

ހަތަރު ކުލައަކަށް ފޯނު ވިއްކާއިރު އޮގަސްޓު 8 އިން ފެށިގެން ފޯން ޕްރީ-އޯޑަރ ކުރުމަށް ހުޅުވާލެވޭއިރު އޮގަސްޓު 28 ގެ ފަހުން އޮންލައިންކޮށް ފޯނު ގަނެވޭނެ ކަމަށް ސެމްސަންގުން ބުނެއެވެ.

ނޯޓް 10 ފޯނުގެ ރެމްގައި 12 ޖީބީ އަދި ސްޓޯރޭޖްގައި 256 ޖީބީ ހިމަނާފައިވާއިރު މެމޮރީ ކާޑާއެކު މި ފޯނުގައި 1 ޓެރަބައިޓްގެ ސްޓޯރޭޖްއެއް ޤާއިމްކުރެވޭނެކަމަށް ސެމްސަންގުން ބުނެއެވެ. 4300 މިލިއަމްޕަޔަރުގެ ބެޓަރިއެއް ހިމެނޭއިރު 30 މިނެޓުގެ ޗާޖަކުން މުޅި ދުވަހަށް ހިފަހައްޓާލެވޭނެ ކަމަށް ސެމްސަންގުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ނޯޓް ފޯނާއި ސެމްސަންގެ އެހެނިހެން ފޯނުތަކާއި ތަފާތުކޮށްދެނީ ފޯނުގެ ބޮޑު މިނާއި ފޯނުގައި އެކުލެވޭ 'އެސް ޕެން' ފީޗާރތެކެވެ. މިފަހަރު ސެމްސަންގުން ތައާރަފްކުރި އެސް ޕެންގައި 'އެއަރ ގެސްޗަރ' ނުވަތަ ރިމޯޓް ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭ ފީޗާރއެއް ބޭނުންކޮށްފައިވެއެވެ. މި ފީޗަރ ބޭނުންކޮށްގެން ފޯނުގެ ސްކްރީންގައި އަތްނުލައި ފޯނާއި ކުޅެލެވޭނެކަމަށް ސެމްސަންގުން ބުނެއެވެ.

ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ ނޯޓް 9 އެކުންފުނިން ރަސްމީކޮށް ދައްކާލާފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް 10 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ނޯޓް 9 ގައި ހުންނަނީ 6.4 އިންޗްގެ ސުޕަރ އެމޮލެޑް ޑިސްޕްލޭއެކެވެ. ހަމައެހެންމެ މުޅި ދުވަހު ބޭނުންކުރެވޭވަރުގެ 4000 އެމްއޭއެޗްގެ ބެޓަރިއަކާއެކު ފޯނު އަންނައިރު 8 ޖީބީގެ ރެމް ހުންނާނެއެވެ. ހަމައެހެންމެ 512 ޖީބީގެ އިންޓާނަލް ސްޓޯރޭޖް ހުންނައިރު 512 ޖީބީގެ އެކްސްޓާނަލް ސްޓޯރޭޖްއަށް ވެސް ސަޕޯޓްކުރާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް