އާދީއްތަ 05 ޖުލައި 2020
05 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 14
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
އެމްއެންޑީއެފް

"ރޯޔަލް ސްޕީޑް 4" ލޯންޗް ފަރަށް އަރައިގެން އެމްއެންޑީއެފްއިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ

  • މި ލޯންޗް ފަރަށް އަރާފައިވަނީ ދެކެނަންފަރު ކިޔާ ފަޅުރަށް ކައިރީ އޮތް ފަރަކަށް
  • ހާދިސާގެ ރިޕޯޓް ކޯސްޓް ގާޑަށް ލިބިފައިވަނީ ރޭ މެންދަމު 1.15 ގައި

ކ. މާލެ | 9 އޯގަސްޓް 2019 | ހުކުރު 10:36 | 15,992

ލޯންޗު ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ކޯސްޓްގާޑްގެ ޑްރައިވަރުން ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުން - އެމްއެންޑީއެފް

"ރޯޔަލް ސްޕީޑް 4" ނަމަކަށް 43 ފޫޓްގެ ލޯންޗެއް، ފަރަށް އަރައިގެން އެމްއެންޑީއެފްއިން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފްއިން ބުނީ މި ލޯންޗަކީ ށ. އަތޮޅުން ފުރައިގެން މާލެ ދަތުރުކުރި ލޯންޗެއް ކަމަށެވެ. މި ލޯންޗް އަރާފައިވަނީ ދެކެނަންފަރު ކިޔާ ފަޅުރަށް ކައިރީ އޮތް ފަރަކަށެވެ. އެމްއެންޑީއެފްއިން ބުނީ މި ސަރަހައްދުގައި ނޯދަން އޭރިޔާގެ ސްކްޑްރަންއިން ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ކަމަށެވެ. މި ހާދިސާގެ ރިޕޯޓް ކޯސްޓް ގާޑަށް ލިބިފައިވަނީ ރޭ މެންދަމު 1.15 ގައި ކަމަށެވެ.

އެމްއެންޑީއެފްއިން ބުނީ ލޯންޗް ފުންކުރުމަށް ލޯންޗްގެ ވެރި ފަރާތާއި ގުޅިގެން އެހެން އުޅަނދެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. ލޯންޗު ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި، ކޯސްޓްގާޑްގެ ޑްރައިވަރުންދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.