ކ. މާލެ
|
8 މާރޗް 2017 | ބުދަ 13:24
ރެއާލް އަދި ނަޕޯލީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ރެއާލް އަދި ނަޕޯލީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ސްކައި ނިއުސް
ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ އަށ
ޗެމްޕިއަންސް ލީގު: ފަހަތުން އަރާ ނަޕޯލީ ބަލިކޮށް ރެއާލް ކުއާޓާ އަށް
 
ކުއާޓާއިން ރެއާލް ޖާގަހޯދީ ޖުމްލަ 2-6 ގެ އެގްރިގޭޓް ނަތީޖާއަކުން
 
އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ރެއާލް ވަނީ 1-3 ގެ ނަތީޖާއިން ނަޕޯލީ ބަލިކޮށްފަ

ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ފަހަތުން އަރާ ނަޕޯލީ ބަލިކޮށް ރެއާލް މެޑްރިޑް ކުއާޓާ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މި މެޗު ނަޕޯލީއާ ވާދަކޮށް ރެއާލް އިން މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ 1-3 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ނަޕޯލީ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗު ފެށިގެން ބޯޅަ ކޮންޓްރޯލްކޮށްގެން ރަނގަޅަށް ކުޅުނީ އެޓީމުންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ރެއާލް އިން ވެސް ދިޔައީ މެޗުގައި ލަނޑު ޖަހަން ފުރުސަތު ހޯދަމުންނެވެ.

މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހައި ލީޑު ނެގީ ނަޕޯލީންނެވެ. މި ލަނޑު 24 ވަނަ މިނެޓުގައި އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޑްރައިސް މާޓެންސްއެވެ. މި ލަނޑަށް ފަހު ވެސް ނަޕޯލީއަށް ވަނީ ފުރަތަމަ ހާފްގައި ލަނޑު ޖަހަން ގިނަ ފުރުސަތު ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުނީ ނަޕޯލީގެ މޮޅު ކުޅުމާއެކު 0-1 ގެ ނަތީޖާއިން ރެއާލްގެ މައްޗަށް އެޓީމު ކުރީގައި އޮވެގެންނެވެ.

ދެވަނަ ހާފް ފެށިގެން ބޯޅަ ކޮންޓްރޯލްކޮށްގެން ރަނގަޅަށް ކުޅުނީ ރެއާލް އެވެ. އެގޮތުން އެޓީމުން ވަނީ ނަޕޯލީގެ ހާފަށް ބާރުބޮޑުކޮށް ލަނޑު ޖެހުމަށް ގިނަ ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްފައެވެ.

ރެއާލް އިން މެޗުގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަކުރީ 51 ވަނަ މިނެޓުގައި ޓޯނީ ކްރޫޒްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ސާޖިއޯ ރާމޮސްއެވެ. އޭގެ ހަ މިނެޓުފަހުން ރެއާލް އިން މެޗުގެ ލީޑު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ނަގާފައިވާއިރު، މި ލަނޑަކީ ނަޕޯލީގެ ޑްރައިސް މާޓެންސް އަތުން ބައިކޮޅަށް ވަތް ލަނޑެކެވެ.

ރެއާލް އިން މެޗުގައި ކާމިޔާބުކުރި ތިންވަނަ ލަނޑު އިތުރުވަގުތުގެ ތެރޭގައި އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އަލްވަރޯ މޮރާޓާއެވެ. މި ލަނޑު އޭނާ ކާމިޔާބުކުރީ ކްރިސްތިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ފޮނުވާލި ހަމަލާ ކީޕަރު ދިފާއުކުރުމުން ޑިފްލެކްޓްވެގެން އައި ވަގުތު އެއްފަހަރުންނެވެ.

މި ނަތީޖާއާއެކު، ރެއާލް ވަނީ ފުރަތަމަ ލެގުގައި އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ހޯދި 1-3 ގެ ނަތީޖާއާއެކު ޖުމްލަ 2-6 ގެ ތަފާތުބޮޑު އެގްރިގޭޓް ނަތީޖާއިން ކުއާޓާއިން ޖާގަ ހޯދި ފުރަތަމަ ޓީމުގެ ޝަރަފު ހޯދާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް