ހޮނިހިރު 07 ޑިސެންބަރު 2019
11 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 10
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 17:56
އިޝާ 19:13
ރާއްޖެ - ޕެޓްރޯ އޮލެކްޝިއޮވިޗް ޕްރޮޝެންކޯ

ޔޫކްރެއިންގެ ކުރީގެ ރައީސް ރާއްޖޭގައި ހޭދަކުރި ''ވަގު'' ޗުއްޓީގެ މައްސަލަ ބަލަނީ

  • ޗުއްޓީ ހޭދަކުރެއްވީ ރަންދެލި ރިސޯޓް ގައި
  • ރާއްޖެ ވަޑައިގަތީ ޖެނުއަރީ މަހު، ނަން ބަދަލުކޮށްގެން
  • މައްސަލަ ދަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުން

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 8 އޯގަސްޓު 2019 | ބުރާސްފަތި 08:17 30,529

ޔޫކްރެއިންގެ ކުރީގެ ރައީސް ޕެޓްރޯ އޮލެކްޝިއޮވިޗް ޕްރޮޝެންކޯ - އޭއެފްޕީ

ޔޫކްރެއިންގެ ކުރީގެ ރައީސް ޕެޓްރޯ އޮލެކްޝިއޮވިޗް ޕްރޮޝެންކޯ މި އަހަރު ޖެނުއަރީ މަހު ރާއްޖޭގައި ހޭދަކުރެއްވި އަގު ބޮޑު ޗުއްޓީއެއްގެ މައްސަލަ ފެންމަތިވެ، އެ މައްސަލަ ބަލަން ފަށައިިފިއެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ ސްޓޭޓް ބިއުރޯ އޮފް އިންވެސްޓިގޭޝަން (އެސްބީއައި) އިން ބަލަނީ، ފޭކް ޑޮކިއުމެންޓްސް ތަކެއް ބޭނުންކޮށްގެން ގައުމުން ބޭރަށް ޕްރޮޝެންކޯ ވަޑައިގަތް މައްސަލައެވެ. ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން ޖެނުއަރީ މަހުގެ 8-2 އަށް ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓެއްގައި އާއިލާގެ މެމްބަރުންނާއެކު އޭނާ ވަނީ ޗުއްޓީ ހޭދަކުރައްވާފައެވެ. ނަން އޮޅުވާލައިގެން އެ އާއިލާ މީހުން ރާއްޖެ އައިސްފައި ވަނީ ޕްރައިވެޓް ޖެޓެއްގައެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ މަހުޖަނެއް ކަމަށްވާ ޕްރޮޝެންކޯ 10 މީހުންނާ އެކު ރާއްޖޭގައި ހޭދަކުރެއްވި ހަތް ރޭގެ ޗުއްޓީ އަށް ފަސް ލައްކަ ޑޮލަރު ހޭދަ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. ޕްރެޝެންކޯގެ އިތުރުން އާއިލާގެ މެމްބަރުން ޔޫކްރެއިންގެ ބޯޑަރާ ކަސްޓަމްސް އިން އެއްވެސް ވަރަަކަށް ޗެކް ކޮށްފައިނުވާ ކަމަށް އެ މައްސަލަ ބެލި ބެލިމުން ފާހަގަވެފައިވާ ކަމަށް ޔޫކްރެއިންގެ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓްކުރެއެވެ.

ރެއަކަށް 46 ހާސް ޑޮލަރު ދައްކައިގެން ޝެވެލް ބްލަންކް ރަންދެލީ ރިސޯޓަށް ޕްރެޝެންކޯ ޗެކިން ވެފައިވަނީ ''ޕެޓްރޯ އިންކޮގްނިޓޯ'' ގެ ނަމުގަ އެވެ. މީގެ ކުރިން ޕްރެޝެންކޯގެ ތަރުޖަމާނު ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ވެރިކަމުގައި ހުންނެވި އިރު އޭނާ އެއްވެސް ވަރަކަށް ޗުއްޓީ ނުނަންގަވާ ކަމަށެވެ.

އެ މައްސަލަ ފެންމަތިވުމާއި އެކު އަމިއްލަ ދަތުރުފުޅެއްގައި ޕްރެޝެންކޯ ރާއްޖެ ވަޑައިގަތް ކަމަށް އޭނާގެ ތަރުޖަމާނު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އިތުުރު މައުލޫމާތެއް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުގެ ވާހަކަ ޔޫކްރެއިންގެ މީޑިއާ ގައި ތިލަވެ އޭނާ އަށް ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވި އެވެ.

ޔޫކްރެއިން އިންވެސްޓިގޭޓިވް ޖާނަލިސްޓަކު ހަދާފައިވާ ރިޕޯޓު ބުނާ ގޮތުން، ރައީސް ޕްރެޝެންކޯ ޔޫކްރެއިންގެ ކިއެވް އިން މާލެ ވަޑައިގަތީ ޓާކިޝް އެއާލައިންގެ ޖެޓަކުންނެވެ. އޭނާ ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރެއްވި ހުރިހާ ދުވަހެއްގައި ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި އެ ޖެޓް އޮތް ކަމަށް އެ ރިޕޯޓުގައި ބުނެއެވެެ. އެ ޖެޓަށް 154،000 ޔޫރޯ ހޭދަކޮށްފައިވެއެވެ.

ރަންދެލީ ރިސޯޓްގައި ޕްރެޝެންކޯ ހޭދަކުރެއްވި ޗުއްޓީ އަށް ހަތް ރެޔަށް 276،000 ޑޮލަރު ހޭދަ ކުރައްވާފައިވާއިރު، ރިސޯޓުގެ ހަރަދުތަކަށް 37،550 ޑޮލަރު އަރާފައިވާ ކަމަށް ލީކްވެފައިވާ ބިލްތަކުގައި ވެއެވެ. ޔޫކްރެއިންގެ ގާނޫނޫ ގައިވާ ގޮތުން ގައުމުން ބޭރަށް ނަގުދު ފައިސާގެ ގޮތުގައި އެންމެ ގިނައިން ގެންދެވޭނީ 10،000 ޔޫރޯ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް