ހޯމަ 01 ޖޫން 2020
13 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 09
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:34
އަޟްހާ އީދު

އަޟްހާ އީދާ ގުޅިގެން 3 ދުވަހަށް އެސްޓީއޯ ސުޕަމާރޓް ބަންދުވާނެ

  • ބަންދުވާނީ 10 އޯގަސްޓް 2019 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުން ފެށިގެން
  • ދެން ވިޔަފާރި ހުޅުވޭނީ 13 އޯގަސްޓް 2019 ގައި
  • ދިމާވެދާނެ ދަތިތަކަށް އެސްޓީއޯއިން ވަނީ މައާފަށް އެދިފަ

ކ. މާލެ | 7 އޯގަސްޓް 2019 | ބުދަ 11:58 | 2,637

އެސްޓީއޯ ސުޕަމާރޓް - އެސްޓީއޯ

މި އަހަރުގެ އަޟްހާ އީދާ ގުޅިގެން ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޮގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) ސުޕަމާރޓް ބަންދުވާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު އެސްޓީއޯއިން ބުނީ، މިއަހަރުގެ އަޟްހާ އީދުގެ މުނާސަބަތުގައި 10 އޯގަސްޓް 2019 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުން ފެށިގެން ގޮސް 12 އޯގަސްޓް 2019 ވާ ހޯމަ ދުވަހާއި ހަމައަށް ސުޕަމަރޓްގެ ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް ވިޔަފާރި ބަންދުވާނެ ކަމަށާއި، ދެން ވިޔަފާރި ހުޅުވޭނީ 13 އޯގަސްޓް 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 8:30 ގައި ކަމަށެވެ.

އެސްޓީއޯއިން ކުރި އިއުލާނު

ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް 4500 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން އެސްޓީއޯ ސުޕަމާރޓަށް ޒިޔާރަތްކުރާއިރު، ސުޕަމާރޓް ބަންދު ކުރުމާ ގުޅިގެން ކަސްޓަމަރުންނަށް ދިމާވެދާނެ ދަތިތަކަށް އެސްޓީއޯއިން ވަނީ މައާފަށް އެދިފައެވެ.

އަޟްހާ އީދާއި ގުޅިގެން މިމަހުގެ 15 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަސް ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސެވުމާ ގުޅިގެން، ބައެއް މުއައްސަސާތަކާއި، ކުންފުނިތައް ބަންދުވާއިރު، އީދާއި ދިމާކޮށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްވެސް ބަންދުވާނެ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.