ހޯމަ 01 ޖޫން 2020
13 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 09
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:34
ބާރ 2000

ކޮފީ ބުއިމަށް ލޯބިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަކޮށް، ބާރ 2000 ކޮފީ ލޯންޗްކޮށްފި

  • ބާރ 2000 ކޮފީ ލޯންޗުކުރީ ކޮމްފުޑްއާ ގުޅިގެން
  • މި ކޮފީގެ ފަސް ފްލޭވަރއެއް ހިމެނޭ
  • މައިގަނޑު އަމާޒަކީ ކޮފީ ލަވަރސް އަށް ކޭޓާ ކުރުން

ކ. މާލެ | 7 އޯގަސްޓް 2019 | ބުދަ 08:19 | 6,107

ބާރ 2000 ކޮފީގެ ފަސް ފްލޭވަރ އެއް ހިމެނޭ - އާކައިވް

ކޮފީ ބުއިމަށް ލޯބިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން، ބާރ 2000 ކޮފީ ލޯންޗުކޮށްފިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ނަން މަޝްހޫރު ރެސްޓްރޯންޓެއް ކަމުގައިވާ، ކޮމްފުޑްއާ ގުޅިގެން ރާއްޖެއަށް މުޅިން އަލަށް ތައާރަފް ކުރި ބާރ 2000 ރާއްޖެ އެތެރެ ކުރަނީ ސްލޮވޭނިއާއިންނެވެ. މި ކޮފީގެ ފަސް ފްލޭވަރއެއް ހިމެނެއެވެ. އެއީ އެކްސްޓްރާ، ސުޕްރީމް، ތަރަބޭ، ޕްރޮފޯމޮޓޯ އަދި ސުޕްރީމްއެވެ.

ބާރ 2000ގެ ފަރާތުން ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އައިޝަތު ނަތާޝާ ވިދާޅުވީ މައިގަނޑު އަމާޒަކީ ކޮފީ ލަވަރސް އަށް ކޭޓާ ކުރުން ކަމަށެވެ.

އުއްމީދަކީ ކޮފީ ބޯ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކަށް ވެސް ކަމުދާ ކޮފީ އަކަށްވުން. ދެން އަޅުގަނޑުމެން އުންމީދުކުރަން އިވެންޓްގަ ބައިވެރވި ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް ކަމުދިޔަ އިވެންޓެއްކަށް އަދި ކޮފީއަކަށްވެސް ބާރ 2000 ވީ ކަމަށް.

~ އައިޝަތު ނަތާޝާ

ކުރިއަށް އޮތްތާގައި ކޮމްފުޑްގެ އިތުރުން އެހެން ކެފޭތަކާ ރެސްޓޯރެންޓްތަކަށް ބާރ 2000 ކޭޓާ ކުރަން ހިޔާލުކުރައްވާ ކަމަށްވެސް ނަތާޝާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މި އިވެންޓުގައި ރާއްޖޭގެ ބައެއް މިއުޒިކީ ފަންނާނުން ވަނީ ހިތްގައިމު ގިނަ ލަވަތައް ހުށަހަޅާދީފައެވެ. އަދި އާންމުންގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުންވެސް މި އިވެންޓުގައި ބައިވެރިވެ ބާރ 2000 ކޮފީގެ ފްލޭވަރ ތަކަށް އިންސާފުކުރިކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.