އަންގާރަ 28 ޖެނުއަރީ 2020
10 ހުވަން
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 03
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:34
ވިޔަފާރި - އިސްލާމިކް ބޭންކް

އިސްލާމިކް ބޭންކްގެ އިތުރު ދެ އޭޓީއެމް ހުޅުވައިފި

  • އޭޓީއެމް ހުޅުވާފައިވަނީ މ. ފާމުދޭރިގޭގެ ތިރީގައި

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 31 ޖުލައި 2019 | ބުދަ 12:10 2,310

އިސްލާމިކް ބޭންކުން އޭޓީއެމް ހުޅުވި ސަރަހައްދު - މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކްގެ އިތުރު ދެ އޭޓީއެމްއެއް ހުޅުވައިފިއެވެ.

މ. ފާމުދޭރިގޭގެ ތިރީގައި ބެހެއްޓި މި އޭޓީއެމްތަކުގެ ހިދުމަތް ފައްޓަވައިދެއްވީ ބުދަ ދުވަހު އެ ބޭންކުގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަބުލް އިހްތިޝާމް އަބްދުލް މުހައިމިނެވެ.

އިސްލާމިކް ބޭންކް އިން ބުނީ މި އޭޓީއެމް އިން ފާސްޓް ކޭޝް، ކޭޝް ވިތްޑްރޯލް، ބެލެންސް އިންކުއަރީ، މިނީ ސްޓޭޓްމަންޓް، ފައިސާ ޓްރާންސްފަރ ކުރުމުގެ ހިދުމަތް ވެސް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

އިސްލާމިކް ބޭންކް އިން އިތުރަށް ބުނީ އެ ސަރަހައްދުގައި ބެހެއްޓި ދެ އޭޓީއެމްގެ ސަބަބުން ބާޒާރު ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އިތުރަށް ފަސޭހަވެގެންދާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރާ ކަމަށެވެ.

މާލޭގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްތަކުގައި އެ ބޭންކްގެ 8 އޭޓީއެމް އަންނަނީ ހިދުމަތް ދެމުންނެވެ.

2011 ވަނަ އަހަރުގެ މާރޗް 7 ވަނަ ދުވަހު ރަސްމީކޮށް ހިދުމަތް ދޭން ފެށި އެމްއައިބީގެ 25 އިންސައްތަ ހިއްސާ ކޮންޓްރޯލްކުރަނީ ދިވެހި ސަރުކާރުންނެވެ. އަދި އިސްލާމިކް ކޯޕަރޭޝަންގެ ފޯ ދަ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ދަ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަ (އައިސީޑީ) ގެ 70 އިންސައްތަ އަދި އަމާނާ ތަކަފުލްގެ ފަސް ޕަސެންޓް ހިއްސާ އޮވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް