އަންގާރަ 07 ޖުލައި 2020
07 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 16
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ބޮލީވުޑް

'' އަރްޖުން ޕަޓިއާލާ'' ގެ ފެށުން ރަނގަޅެއް ނޫން

  • ދިލްޖީތްގެ އަދި ކްރިތީ ހަރަކާތްތެރިވޭ
  • ލިބުނީ ދެ ކްރޯޑް

ކ. މާލެ | 29 ޖުލައި 2019 | ހޯމަ 17:53 | 1,971

ފިލްމުގެ ޝޫޓިންގެ ތެރެއިން ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް: ކްރިތީ އާއި ދިލްޖީތް - ޓްވިޓަރ

ނިމިގެންދިޔަ ހަފްތާގެ ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒް ކުރި ޕަންޖާބުގެ މަޝްހޫރު ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ ދިލްޖީތް ދޮސަން އާއި ކްރިތީ ސަނޯން ހަރަކާތްތެރިވާ ހިންދީ ފިލްމު ''އަރުޖްން ޕަޓިއާލާ'' ބެލުންތެރިންނަށް މާ ކަމުދިޔަ ފިލްމަކަށް ނުވިއެވެ.

ރޯހިތް ޖުގްރާޖް ޑައިރެކްޓް ކޮށްފައިވާ މި ފިލްމަށް ތިން ދުވަސް ތެރޭގައި ލިބިފައިވަނީ އެންމެ 2.75 ކްރޯޑެވެ. އެ އަދަދަކީ ކްރީތީގެ ފިލްމަކަށް ބަލާއިރު ވަރަށް ދަށް އަދަދެކެވެ. މި ފިލްމާ އެއްދުވަހެއްގައި ރިލީޒް ކުރި ރާޖް ކުމާރް ރާއޯގެ ''ޖަޖްމެންޓަލް ހޭ ކިޔާ'' ފިލްމު ވަނީ 29 ކްރޯޑް ރުޕީސް ހޯދާފައެވެ.

އަރްޖުން ޕަޓިއާލާ އަކީ ހެއްވާ މަޖާ ފިލްމެކެވެ. ފިލްމުގައި ފެނިގެންދަނީ ނޫސްވެރިޔަކާއި ފުލުސް އޮފިސަަރަކާއި ދެމެދު ހިނގާ ހެއްވާ މަޖާ ހާދިސާ ތަކެކެވެ. ނޫސްވެރިއެއްގެ ރޯލް ކްރިތީ ކުޅެފައިވާއިރު ދިލްޖީތް ފެންނަނީ ފުލުސް އޮފިސަރެއްގެ ރޯލުންނެވެ. ފިލްމުގައި ސަނީ ލިޔޯންވެސް ފެނިގެންދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.