އަންގާރަ 17 ސެޕްޓެންބަރ 2019
11 އުތުރަ
1441 މަހައްރަމް 18
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:05
މަޣްރިބް 18:07
އިޝާ 19:18
ވިޔަފާރި - ހޮޓްވޯޓަރ ޕައިޕް ސިސްޓަމް

ހޮޓްވޯޓަރ ޕައިޕް ސިސްޓަމް ރެއިންބޯ އިން ތައާރަފު ކޮށްފި

  • މި ޕްރޮޑަކްޓް އުފައްދާފައިވަނީ ޖަރުމަންވިލާތުގެ ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 29 ޖުލައި 2019 | ހޯމަ 08:44 1,909

ހޮޓްވޯޓަރ ޕައިޕް ސިސްޓަމް - ރެއިންބޯ އެންޓަޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޑަޓް

ހޮޓްވޯޓަރ ޕައިޕް ސިސްޓަމް ރެއިންބޯ އިން ތައާރަފު ކޮށްފިއެވެ.

ރެއިންބޯ އިން ތައާރަފު ކޮށްފައިވަނީ ޖަރުމަންވިލާތުގެ ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުން ކޮށްގެން ޔޫއޭއީގެ ރަކްތާރމް ކުންފުނިން އުފައްދާފައިވާ "ހޮޓްވޯޓާރ ޕައިޕް ސިސްޓަމް" އެވެ. ރަކްތާރމް ކުންފުނިން އުފައްދާ ހޮޓްވޯޓަރ ޕައިޕް ސިސްޓަމް އަކީ ގޭގެ އަށާއި ގެސްޓް ހައުސް އަދި ރިސޯޓު ތަކަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ އެންމެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ސިސްޓަމެއް ކަމަށް ރެއިންބޯ އިން ބުނެއެވެ.

ރަކްތާރމް ކުންފުނިން އުފައްދާ ހޮޓްވޯޓާރ ޕައިޕް ސިސްޓަމް އެކްސްކުލޫސިވް ކޮށް ރެއިންބޯ ބިލްޑްވެއަރ އިން ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށާއި މި ބްރޭންޑްގެ ޕައިޕް ސިސްޓަމްއަކީ ރާއްޖޭގައި ޓެސްޓް ކުރެވި އަދި ކޮންޓްރެކްޓަރުންގެ އިތުބާރު ލިބިފައިވާ ޕްރޮޑަކްޓެއް ކަމަށް ރެއިންބޯ އިން ބުނެއެވެ.

ރަކްތާރމް ކުންފުންޏަކީ ދުނިޔޭގެ ނަން މަޝްހޫރު އަދި ހައި އެންޑް ގްލޯބަލް ޕައިޕިންގް ސިސްޓްމް އުފައްދާ ކުންފުންޏެކެވެ.

ރެއިންބޯ އިން ބުނީ ކަސްޓަމަރުންނަށް ކޮލެޓީ ރަނގަޅު ޕްރޮޑަކްޓްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ އެ ކުންފުނީގެ އަމާޒު ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް