raajjemv logo
ގާބިލް އަންހެނުން
އެއަރ އިންޑިއާގެ އަންހެން މުވައްޒަފުން ދުނިޔެ ވަށާ ދަތުރުކޮށް ރެކޯޑެއް ހަދައިފި
 
ފްލައިޓް އޮޕަރޭޓް ކުރުމުގެ އެއްވެސް ކަމެއްގައި ފިރިހެނަކު ބައިވެރިއެއް ނުކުރޭ
ރާއްޖެ އެމްވީ
3,021
ކ. މާލެ |
7 މާރޗް 2017 | އަންގާރަ 05:48
އެއަރ އިންޑިއާގެ ފްލައިޓެއް
ގެޓީ އިމޭޖާސް

އެއަރ އިންޑިއާގެ އަންހެން މުވައްޒަފުން ދުނިޔެ ވަށާ އެއަރ އިންޑިއާގެ ފްލައިޓެއްގައި ދަތުރު ކޮށް ރެކޯޑް ހަދައިފިއެވެ.

ހުސްވި ހަފްތާގެ  ހޯމަ ދުވަހު އެއަރ އިންޑިއާގެ ބޮއިން 777 ގެ ބޯޓެއްގައި ދަތުރު ފެށީ ޕެސިފިކް ކަނޑު ހުރަސްކޮށް ނިއު ދިއްލީން އެމެރިކާގެ ސެން ފްރެންސިސްކޯ އަށެވެ. މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު އެޓްލާންޓިކް ކަނޑު ހުރަސްކޮށް ސެންފްރަންސިސްކޯއިން އެނބުރި ނިއުދިއްލީއަށް އެ ބޯޓު ދަތުރު ކުރިއެވެ.

ސީއެންއެން އިން ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ބޯޓު އޮޕަރޭޓް ކުރީ މުޅިންވެސް އަންހެން މުވައްޒަފުންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޕައިލެޓްއާއި ކޯ ޕައިލެޓްއާއި ކެބިން ކްރޫގެ އިތުރުން، ޗެކިން ކައުންޓަރުގެ މުވައްޒަފުންނާއި، ގްރައުންޑް ހެންޑްލިންގ ސްޓާފުންނާއި، އެއަރ ޓްރެފިކް ކޮންޓްރޯލް އަދި އިންޖިނޭރުންގެ ގޮތުގައިވެސް ތިބީ އަންހެން މުވައްޒަފުންނެވެ.

މި ތާރީޚީ ކާމިޔާބާއެކު، އެއަރ އިންޑިއާއިން މިހާރުވަނީ ގިނިސް ވޯލްޑް ރެކޯޑް ފޮތުގައި މި ރެކޯޑް ހިމެނުމަށް ހުށަހަޅާފައި ކަމަށް އެއަރ އިންޑިއާގެ ތަރުޖަމާނު ސީއެންއެން އަށް ދިން ބަސްދީގަތުމެއްގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މިއީ، މާޗް މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު ފާހަގަ ކުރާ ބައިނަލް އަގްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އެއަރ އިންޑިއާއިން ކުރިއަށް ގެންދާ "އޯލް ފީމޭލް ފްލައިޓްސް" ގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެން ކުރި ދަތުރެއް ކަމަށް އެއަރ އިންޑިއާއިން ވަނީ ހާމަ ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ދެލިކޮޕީ
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް