އަންގާރަ 17 ސެޕްޓެންބަރ 2019
11 އުތުރަ
1441 މަހައްރަމް 18
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:05
މަޣްރިބް 18:07
އިޝާ 19:18
ވިޔަފާރި - އެމްއައިބީ

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުން ހިއްސާ ވިއްކުން ރަސްމީކޮށް ލޯންޗުކޮށްފި

  • އެމްއައިބީގެ އައިޕީއޯ ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާޙުކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އަބްދުﷲ އަމީރު
  • އާންމުންނަށް ވިއްކުމަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ 244 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިއްސާ

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 25 ޖުލައި 2019 | ބުރާސްފަތި 08:16 3,888

އިސްލާމިކް ބޭންކް އިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - އިސްމާއިލް ރިޔާޒް

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުން ހިއްސާ ވިއްކުން ރަސްމީކޮށް ލޯންޗު ކޮށްފިއެވެ.

ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެމްއައިބީގެ އައިޕީއޯ ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާޙު ކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އަބްދުﷲ އަމީރެވެ.

އެމްއައިބީ ޕަބްލިކް ކުންފުންޏަކަށް ބަދަލުކޮށް މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ފަހު އާންމުންނަށް ވިއްކުމަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ 244 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިއްސާއެވެ.

ހިއްސާގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބެންކުގެ 4.5 މިލިއަން ހިއްސާ ( 157 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިއްސާ) ގެ އިތުރުން އިސްލާމިކް ކޯޕަރޭޝަން އޮފް ދަ ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮފް ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ގެ 2.4 މިލިއަން ހިއްސާ (87 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިއްސާ) އަދި ޖުމްލަ އާއްމު ހިއްސާގެ ގޮތުން 6،975،000 ހިއްސާ ކަމަށް އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ ސީއީއޯ އަބުލް އިހްތިޝާމް އަބްދުލް މުހައިމިން ވިދާޅުވިއެވެ.

އިހްތިޝާމް ވިދާޅުވީ އެއީ ބޭންކުގެ ޖުމްލަ ހިއްސާއިން ބަލާއިރު 31 އިންސައްތަ ހިއްސާ ކަމަށެވެ.

މި އައިޕީޔޯގައި އެމްއައިބީ ގެ ހިއްސާއެއް ވިއްކަނީ 35 ރުފިޔާއަށް ކަމަށާ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ ނެގޭނީ (700 ރ ގެ 20 ހިއްސާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތްތާ މި އަދަދު 10 ހިއްސާގެ ރޭޓުން ބޭނުން އަދަދަކަށް އިތުރުކުރެވޭނެ ކަމަށް ވެސް އިހްތިޝާމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، އޭނާ ވިދާޅުވީ އެމްއައިބީގެ ހިއްސާދާރަކަށް ދިވެހިން ވުމަކީ ލިބޭ ޝަރަފެއް ކަމަށެވެ.

އެމްއައިބީގެ ހިއްސާ ވިއްކުން އެކަށައަޅާ އަދި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެންޑީބީއައިބީގެ ބައިނަލް އަގްވާމީ މާލީ ތަޖުރިބާކާރުންގެ އެހީއާއެކު ކަމަށާ އެކަން ކުރިއަށްދާނީ ޝާހް ހުސައިން އެންޑް ކޯގެ ގާނޫނީ ލަފާގެ މަތިން، އޮޑިޓް ފަރމެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ކޭޕީއެމްޖީ އައްޔަން ކޮށްގެންނެވެ.

މި އައިޕީޔޯ ފަރުމާ ކޮށްފައިވަނީ އާންމުންގެ ބައިވެރިވުން ބޮޑުވާނެ ގޮތްތަކަށް ބެލުމަށް ފަހު މަދުވެގެން ގަނެވޭނެ ހިއްސާގެ އަގު އާންމުންނަށް ބަލައިގަނެވޭނެ ފަދަ އަގުތަކެއްގައި ކަމަށް އިހްތިޝާމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ހިއްސާ ގަތުމުގެ މަރުހަލާގައި ވެސް ވަނީ ފަސޭހަ އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖައްސާފަ ކަމަށާ ދުނިޔޭގެ ކޮންމެތާކު ހުރި ނަމަވެސް އިންފިނިޓީ ޕޯރޓަލް މެދުވެރިކޮށް ވަރަށް ފަސޭހައިން ހިއްސާ ގަނެ ފައިސާދެއްކޭނެ އިންތިޒާމުތައް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުން ހިއްސާ ވިއްކުން ރަސްމީކޮށް ލޯންޗުކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ހިއްސާ ވިއްކަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޖުލައި މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް