ހޮނިހިރު 14 ޑިސެންބަރު 2019
05 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 17
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 17:59
އިޝާ 19:16
ރާއްޖެ - އެސްއޯއީ

ޕީޕީއެމްގެ ބޭނުންތަކަށް އެމްއައިޓީޑީސީގެ ފައިސާ ބޭނުންކޮށްފައިވޭ

  • އައްޑޫގައި ހިންގި ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ނަމުގައި 1 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ބޭރުކޮށްފަ
  • ޕީޕީއެމް އޮފީހަށް ވަނީ 1.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ބޭރުކޮށްފަ

އުމްނާ އިސްމާއިލް
UmnaIsmail

ކ. މާލެ 24 ޖުލައި 2019 | ބުދަ 22:17 7,555

އެމްއައިޓީޑީސީ ގެ މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓާރ މުހައްމަދު ރާއިދު - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

މޯލްޑިވްސް އިންޓެގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއައިޓީޑީސީ) އިން ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޕީޕީއެމް) ގެ ބޭނުމަށް ފައިސާ ބޭރުކޮށްފައިވާކަަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ.

އެގޮތުން އައްޑޫ އިންޓެގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް ގެ ނަމުގައި އެ ކުންފުނިން 1 މިލިއަން ރުފިޔާ ބޭރުކޮށް، ބޮޑު މަހާސިންތާއެއް ބޭއްވި ކަމަށް ބުދަ ދުވަހުގެ މަޖިލީހުގެ ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓާރ ޕްރައިޒެސް ކޮމިޓީގައި އެ ކުންފުނީ ގެ މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓާރ މުހައްމަދު ރާއިދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރާއިދު ވަނީ އައްޑޫ އިންޓެގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖްކްޓަކީ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ލޮލުގައި އެޅުވި އަނދުނެއް ގޮތުގައި ސިފަ ކުރައްވާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރާއިދު ވިދާޅުވީ އައްޑޫ ޓުއަރިޒަމް ފޯރަމްގެ ނަމުގައި އައްޑޫގެ ބިންތަކެއް ދޫކުރުމަށްޓަކާ ބިޑު ފޮތްތަކެއް ވިއްކި ކަމަށެވެ. ގޫގުލް މެޕްސް ބޭނުންކޮށްގެން ބިންތަކުގެ ފޮޓޯތައް ދައްކާ 11 ފަރާތަކަށް ބިޑު ފޮތް ވިއްކި ކަމަށާއި ބިޑު ފޮތްތައް ވިއްކާ ފައިސާ ބަލައިގަތުމަށް ފަހު 2 ދުވަސް ފަހުން އެ އިއުލާން ކެންސަލް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. މިއީ ވެސް އިންތިޙާބަކާ ދިމާކޮށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމަށްވެސް ރާއިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޕީޕީއެމް) ގެ ޖަގަހައެއް ހެދުމަށްޓަކާ ވެސް އެ ކުންފުނިން 1.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ނެގި ކަމަށް ވެސް އެމްޓީޑީއިން ބުނެފައިވެއެވެ. ކަނޑައެޅިގެން އެއީ ކޮންތަނެއްގައި ހުރި، ކޮން އޮފީހެއް ކަން ނޭނގޭ ކަމަށް ވެސް އެމްޓީޑީއިން ބުންޏެވެ.

އަދި އެ ދުވަސްވަރަކީ ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ޕީޕީއެމް ގެ އޮފީސްތަކެއް ގާއިމު ކުރެވިގެން ދިޔަ އިރެއްކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެއެވެ. އެމްޓީޑީސީގެ ހަރަދުގައި ހަދާފައިވާ އޮފީހަކީ އެމްޓީޑީގެ ބިމެއްގައި ހަދާފައިވާ އޮފީހެއް ނޫން ކަމަށާއި އޮފީސް ހެދުމަށްޓަކާ އެ ކުންފުނިން ފައިސާ ނަގާފައިވަނީ މާކެޓިންގް ކުންފުންޏެއްގެ ނަމުގައި ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން އިތުރަށް މައުލޫމާތު ދެމުން އެ ކުންފުނިން ބުނީ މި މުއާމަލާތް ހިންގި ބޯޑު އަސްލު ރިޒޮލިއުޝަންގައި ސޮއި ކޮށްފައިވަނީ އޭރު އެ ކުންފުނީގެ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރު ކަމަށެވެ. މި މުއާމަލާތް ފޮރުވުމަށްޓަކާ އިތުރު ރިޒޮލިއުޝަންތަކެއް އުފައްދާ، އެ ރިޒޮލިއުޝަންތަކުގައި އެ ކުންފުނީގެ އޭރުގެ އެމްޑީއާއި ޑީއެމްޑީ ވެސް ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ފުރަތަމަ ރިޒޮލިއުޝަން ނައްތާލި ނަމަވެސް އެ ރިޒޮލިއުޝަން ސިސްޓަމުން އަނބުރާ އިޔާދަ ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން މި މައްސަލަ ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް އެމްޓީޑީއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް