އަންގާރަ 20 އޯގަސްޓު 2019
10 މާ
1440 ޒުލްޙައްޖު 18
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:32
ރާއްޖެ - އެސްއޯއީ

އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓްރީއަށް ވެމްކޯގެ އިލްތިމާސް : މަޝްރޫއުތަކުގައި ބައިވެރި ކުރޭ

  • މި ފަދަ ޕްރޮޖެކްޓް ތަކުގައި ބައިވެރިވުން ނެތުމަކީ އަބަދުވެސް އެ ކުންފުނީގެ ޝަކުވާއެއް

އުމްނާ އިސްމާއިލް
UmnaIsmail

ކ. މާލެ 23 ޖުލައި 2019 | އަންގާރަ 22:57 3,719

ވެމްކޯގެ މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓާރ އަދުހަމް މުހައްމަދު - ރާއްޖެއެމްވީ

ކުނި ނައްތާލުމަށް ހިންގޭ މަޝްރޫއުތަކުގައި ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) ގެ ބައިވެރިވުން ހިމަނަން އެ ކުންފުނިން އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓްރީއަށް އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފިއެވެ.

ވެމްކޯގެ ޗެއާރމަން މުހައްމަދު އިބްރާހިމް މަނިކް އަންގާރަ ދުވަހުގެ މަޖިލީހުގެ ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރ ޕްރައިޒެސް (އެސްއޯއީ) ކޮމިޓީގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ވިދާޅުވީ މި ފަދަ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގައި ވެމްކޯގެ ބައިވެރިވުން ނެތުމަކީ އަބަދު ވެސް އެ ކުންފުނީގެ ޝަކުވާއެއްކަމަށެވެ.

އަދި އަންނަ ހުރިހާ ޕްރޮޖެކްޓް ތަކެއް ކުރިއަށް ދަނީ އެ އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ކަމަށާއި ވެމްކޯ ވެސް މި ފަދަ ޕްރޮޖެކްޓް ތަކުގައި ބައިވެރިކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވެމްކޯގެ ޗެއާރމަން މުހައްމަދު އިބްރާހިމް މަނިކް ވަނީ އިލްތިމާސް ކުރައްވާފައެވެ.

މުހައްމަދު އިބްރާހިމް މަނިކް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ކުރިމަތި ކުރުވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުންނެވެ.

މެމްބަރު ރަޝީދު ކުރެއްވި ސުވާލުގައި ފާހަގަ ކުރެއްވީ އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ބޭންކް (އޭޑީބީ) އިން ރައީސް ޔާމީން ގެ ސަރުކާރުގައި ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓަށް 33 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ފަންޑެއް ދިން ކަމަށާއި އެ ފަންޑުތަކުން ވެމްކޯއިން ހަރަދު ކުރީ ކިހިނެއް ތޯއެވެ.

މި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ވެމްކޯގެ މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރ އާދަމް މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ވެމްކޯއަށް ފަންޑު ދީފައިވާ ކަމެއް އަދި އެނގިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓަކީ އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓެއް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭޑީބީ އިން ވަނީ ގްރޭޓާރ މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ކުނި ނައްތާލުމުގެ ނިޒާމެއް ގާއިމު ކުރުމަށްޓަކާ 2018 ވަނަ އަހަރު 33.07 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ގްރާންޓެއް ދީފައެވެ. މި 33 މިލިއަންގެ ތެރެއިން 5 ލައްކަ ޑޮލަރު ވެމްކޯއަށް ޓެކްނިކަލް ގޮތުގައި އެހިތެރިވުމަށް ދީފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް އެ ކުންފުނިންވަނީ އެއްވެސް ފަންޑެއް އެ ކުންފުންޏަަށް ނުލިބޭ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް