ބުދަ 21 އޯގަސްޓު 2019
11 މާ
1440 ޒުލްޙައްޖު 19
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:31
ރާއްޖެ - ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ

ލޯބޮޑު ކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަމަކީ ފައިދާވާ މަސްވެރިކަމަކަށް ހަދަނީ

  • މީގެ ކުރިން ހުޅުވާލި
  • މީހުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮތީ ތައްޔާރަށް

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 23 ޖުލައި 2019 | އަންގާރަ 17:22 1,958

މަސް ބޯޓެއް - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

ލޯބޮޑު ކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަމަކީ ދިވެހިންނަށް ފައިދާވާ މަސްވެރިކަމަކަށް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

ބޭރުގެ މަސްބޯޓު ފަހަރު ދިވެހި މަސްކަނޑުތަކުގައި މަސްވެރިކަން ކުރުން ހުއްޓުވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށައެޅިފައިވާ ގަރާރާ ބެހޭ ގޮތުން މަޖިލީހުގެ އިގްތިސާދީ ކޮމިޓީ އަށް އަންގާރަ ދުވަހު ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ވަނީ ހާޒިރު ކޮށްފައެވެ.

އެ ކޮމިޓީގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، ލޯބޮޑު ކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަމަށް ލައިސެންސް ދޫކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ނިންމީ ހުޅުވާލި މަގްސަދު ހާސިލް ނުވާތީ ކަމަށެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް މަސްވެރިކަން ބައްޓަން ކުރެވިފައި އޮތް ގޮތުން ބާނަމުން ދިޔައީ ރީދު އުރަހަ ކަންނެލި ކަމަށެވެ. މިނިސްޓްރީގެ އަމާޒަކީ ލޯބޮޑު ކަންނެލީގެ ''ހިސްޓޯރިކަލް ކެޗެއް'' ރާއްޖޭގައި ހެދުމެވެ. ރާއްޖެއަކީ ވެސް ލޯބޮޑު ކަންނެލި ބާނާ ބަޔަކަށްވާން ޖެހޭ ކަމަށް ޒަހާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މި މަސްވެރިކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނުންތެރިކަމާއި އެކީގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާ ކުރެވިގެން ދިވެހިންނަށް މި މަސްވެރިކަން ކުރެވޭ ގޮތަށް ބައްޓަންވެގެން ކުރެވިދާނެ މަސްވެރިކަމަށް ހަދަން ބޭނުން. މި މަސްވެރިކަމުގެ ސިޔާސަތުތައް ރޭވިގެން ދާނީ މިކަމަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ދިވެހިންނަށް މިކަން ކުރެވޭ ގޮތަށް މަގުފަހިވެގެންދާ ގޮތަށް

~ ޒަހާ ވަހީދު ~ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ~

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، ލޯބޮޑު ކަންނެލި މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް މީހުން ތަމްރީނު ކުރަން މިހާރު ވެސް މިނިސްޓްރީން އޮތީ ތައްޔާރަށް ކަމަށެވެ. މި އަހަރު ތެރޭގައި ވެސް ޕްރޮގްރާމް އަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލި ކަމަށާއި، އެހެން ނަމަވެސް އެކަމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިނުވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް