ހުކުރު 06 ޑިސެންބަރު 2019
10 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 09
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 17:55
އިޝާ 19:12
ރާއްޖެ - ބީއެމްއެލް

ބީއެމްއެލްއިން ޖަމާކޮށްފައިވަނީ "ނޮން ނެގޯޝިއޭބަލް" ޖަހާފައިވާ 6 ޗެކެއް!

  • ނޮން ނެގޯޝިއެބަލް" ޖަހާފައި ވަނިކޮށް ޖަމާކޮށްފައިވަނީ އިންޓަރޭނަޝަނަލް ބޭންކެއްގެ ޗެކްތަކުގެ އިތުރުން، ރާއްޖޭގައި އޮޕަރޭޓް ކުރަމުން އަންނަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ބޭންކެއްގެ ބްރާންޗެއްގެ ޗެކްތަކެއް
  • ޖަމާކޮށްފައިވަނީ ސަތޭކަ އެގާރަ މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ޗެކްތަކެއް

ހައްވާ މުހައްމަދު
hawwimd

ކ. މާލެ 23 ޖުލައި 2019 | އަންގާރަ 16:04 20,575

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް - މޯލްޑިވްސް އިންޑިޕެންޑެންޓް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްދީފައިވަނީ "ނޮން ނެގޯޝިއޭބަލް" ޖަހާފައިވާ 6 ޗެކެއްކަން އެނގިއްޖެ އެވެ.

އިތުބާރު ހުރި މަސްދަރަކުން ރާއްޖެ.އެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި ބީއެމްއެލްއިން ވަނީ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރުން ފެށިގެން އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް "ނޮން ނެގޯޝިއެބަލް" ޖަހާފައިވާ 6 ޗެކެއް އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައެވެ. އެއީ ހަތް މިލިޔަން ދެލައްކަ ފަންސާސްހާސް ޑޮލަރު، ދިވެހި ފާއިސާއިން ނަމަ، ސަތޭކަ އެގާރަ މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ޗެކްތަކެކެއެވެ.

ބީއެމްއެލްއިން ޖަމާކޮށްދިން އެސްއޯއެފްގެ މި ޗެކްތަކަކީ ބީއެމްއެލް ނޫން އެހެން ބޭންކްތަކުގެ ޗެކްތަކެކެއެވެ. ބީއެމްއެލްއިން "ނޮން ނެގޯޝިއެބަލް" ޖަހާފައި ވަނިކޮށް ޖަމާކޮށްފައިވަނީ އިންޓަރޭނަޝަނަލް ބޭންކެއްގެ ޗެކްތަކުގެ އިތުރުން، ރާއްޖޭގައި އޮޕަރޭޓް ކުރަމުން އަންނަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ބޭންކެއްގެ ބްރާންޗެއްގެ ޗެކްތަކެކެއެވެ.

އެސްއޯއެފްގެ "ނޮން ނެގޯޝިއޭބަލް" ޖަހާފައިވާ ޗެކްތަކެއް ބޭންކްއިން ޖަމާކޮށްދީފައިނުވާ ކަމަށް ބުނެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ބީއެމްއެލްގެ ޑެޕިއުޓީ ސީއީއޯ މުހައްމަދު ޝަރީފް ސައްހަ ނޫން މައުލޫމާތު ދެއްވި މައްސަލަ ތަހްގީގް ކުރުމަށް، މަޖިލީހުން ވަނީ ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ފޮނުވާފައެވެ. އަންގާރަ ދުވަހު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން، މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ޝަރީފު މަޖިލީހަށް ސައްހަ ނޫން މައުލޫމާތު ދެއްވި މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރުމަށް ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

16 ޖުލައިގައި އޮތް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޝަރީފް ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެސްއޯއެފްގެ "ނޮން ނެގޯޝިއެބަލް" ޖަހާފައިވާ ޗެކްތަކެއް ބޭންކްއިން ޖަމާކޮށްދީފައިނުވާ ކަމަށެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ސައްހަ ނޫން މައުލޫމާތު ދިނުމަކީ ޖިނާއީ ދައުވާ އުފުލިދާނެ ފަދަ ކުށެކެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫނު އަސާސީގެ 99 ވަނަ މާއްދާގެ ހ ގައި ބަޔާންވެގެންވަނީ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ނުވަތަ އެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަކަށް ހާޒިރުވެ، މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން ހެކިބަސް ދިނުމަށާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބޭނުންވާ ކޮންމެ ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުމަށް އެންގުމުގެ ބާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް ލިބިގެންވާ ކަމަށެވެ. އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކޮންމެ މީހަކާއި ކުރާ ކޮންމެ ސުވާލަކަށް އެ މީހަކަށް އެގި ހުރި އެންމެ ރަނގަޅަށް ތެދު ބަހުން ޖަވާބުދޭންވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒްތަކާއި ބާރުތަކުގެ ގާނޫނުގެ 18 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ވެސް ހަމަ މިހެން ތަކުރާރުވެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް