އާދީއްތަ 08 ޑިސެންބަރު 2019
12 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 11
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 17:56
އިޝާ 19:13
ރާއްޖެ - ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ

ލޭނުގެ މަސްވެރިކަމުގެ ހުއްދަ ބާތިލް ކުރީ ގަވާއިދާ ހިލާފުވާތީ: ޒަހާ

  • ބޮޑަށް ފައިދާ ވަނީ ބިދޭސިންނަށް

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 23 ޖުލައި 2019 | އަންގާރަ 15:21 2,180

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޒަހާ ވަހީދު - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ލޭނުގެ މަސްވެރިކަމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސެންސް ބާތިލް ކުރަން ޖެހުނީ ގާނޫނާ ގަވާއިދާ ހިލާފު ކަންތައްތަކެއް މަސްވެރިން ކުރަމުންދާތީ ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޒަހާ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ލޭނުގެ މަސްވެރިކަމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސެންސް ބާތިލް ކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެހެން ނިންމީ މަގްސަދުތައް ހާސިލް ނުވާތީ ކަމަށާއި އެހެނިހެން ކަންބޮޑުވުންތައް ހުރުމުން އެކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް އޭރު މިނިސްޓްރީން ނެރެފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވެއެވެ. ލޭނުގެ މަސްވެރިކަމުން މަސްވެރިންނަށް 310 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭއެވެ. ލައިސެންސް ފީގެ ގޮތުގައި 1.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ އަށް ލިބެއެވެ.

ލޭނުގެ މަސްވެރިކަމުގެ ހުއްދަ 28 އުޅަނދަކަށް ދޫކޮށްފައިވާއިރު އެއިން ކޮންމެ އުޅަނދެއްގައި ހުންނަނީ އެންމެ ދިވެއްސެކެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، ލޭނުގެ މަސްވެރިކަމުގައި ގަވާއިދާ ހިލާފު ކަންތައްތަކެއް ފާހަގަވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ދެން މިއާ ގުޅިގެން ގަވާއިދާ ގާނޫނާ ހިލާފަށް އެތައް ހަރަކާތްތަކެއް ހިނގަމުންދޭ. ކަނޑުމަތީގައި މަސް ބަދަލު ކުރުމާއި އެހެން ގިނަ ކަންތައްތަކެއް މީގައި ހިމެނޭ

~ ޒަހާ ވަހީދު ~ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ~

ޒަހާ ވިދާޅުވީ، ލޭނުގެ މަސްވެރިކަން ކުރާ ކުންފުނިތަކަކީ ދިވެހި ކުންފުނިތަކެއް ވިޔަސް ވިޔަފާރީގެ ފައިދާ ލިބޭނީ ބިދޭސީންނަށް ކަމަށެވެ. ދިވެހިންނަށް އެ ކުންފުނިތަކަށް އެއްވެސް ބާރެއް ނުފޯރުވޭކަން މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މި އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހު ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ މެރިޓައިމް އެފެއާރސް އެންޑް ފިޝަރީޒްގެ ވަފުދުން ރާއްޖެއަށް ކުރި ދަތުރުގައި އެބޭފުޅުން ވެސް ވަނީ ރާއްޖޭގެ ލޭނު މަސްވެރިކަމުގައި ހުރި ގަަވާއިދާ ހިލާފު ހަރަކާތްތައް ފާހަގަކޮށް އެ ކަންކަމުގެ ސަބަބުން އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ މަސްވެރިކަން އިސްތިސްނާ ކުރުމެއް ނެތި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަހާއި މަހުގެ ބާވަތްތައް ވަގުތުން ވަގުތަށް ޔޫރަޕަށް އެތެރެކުރުން ހުއްޓާލާ މިންވަރަށް ލޭނު މަސްވެރިކަމުގައި މައްސަލަތައް ހުރިކަމަށް އެ ފަރާތްތުން ވެސް ވަނީ ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

އެންމެ ފަހުގެ
ކޮމެންޓް