ހުކުރު 13 ޑިސެންބަރު 2019
04 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 16
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:24
މަޣްރިބް 17:58
އިޝާ 19:16
ރާއްޖެ - ބިދޭސީން

ބިދޭސީއަކު، ޗަކަ ފެނުން ތަރުކާރީ ދޮންނަ ވީޑިއޯއެއް އާންމު ވެއްޖެ

  • ވީޑިއޯއިން ފެންނަނީ މީހަކު ތަރުކާރީ މާރުކޭޓަކުން، ކޮންމެވެސް ބާވަތެއް ނަގާ ފެންގަނޑަކުން ދޮންނަ މަންޒަރު
  • ފެންގަނޑުން އެ ތަކެތި ދޮވެލުމަށްފަހު އަނބުރާ މުދާ ބަހައްޓާ ޝެލްފަށް ލާ
  • އެ ވީޑިއޯ އިން ބަލާ ބެލުމުގައި އެކަން ކުރާ ކަމަށް ފާހަގަ ވަނީ ބިދޭސީ ފިރިހެނެއް

ޝަރޫނާ އަބްދުﷲ
AbdullaSharoona

ކ. މާލެ 23 ޖުލައި 2019 | އަންގާރަ 09:09 17,921

ބިދޭސީއަކު މަސައްކަތް ކުރަނީ - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

މަގުމަތީގައި އޮތް ހަޑި ފެންގަނޑަކުން، ވިއްކަން ލާފައި ހުރި ތަރުކާރީ ކަމަށް ބެލެވޭ އެއްޗެއް ދޮންނަ މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯއެއް އާންމު ވެއްޖެއެވެ.

އާންމު ރައްޔިތަކު ޓްވިޓާގައި ހިއްސާ ކޮށްފައިވާ އެ ވީޑިއޯއިން ފެންނަނީ މީހަކު ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ފިހާރަޔަކުން ކޮންމެވެސް ބާވަތެއް ނެގުމަށްފަހު، މަގުމަތީގައި ހެދިފައި އޮތް ފެންކޯރަކުން އެ ތަކެތި ދޮވެލުމަށްފަހު އަނބުރާ މުދާ ބަހައްޓާ ހަރުގަނޑަށް ލާ މަންޒަރެވެ.

އެ ވީޑިއޯ އިން ފެންނަ ގޮތުގައި އެކަން ކުރާ ކަމަށް ފާހަގަ ވަނީ ބިދޭސީ ފިރިހެނެކެވެ. އަދި ދޮންނަކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވެނީ ދެ ބައްޓެވެ. އެ އެއްޗެހި ފެންގަނޑުން ދޮވެލުމަށްފަހު ފެންތައް ހިއްކާލުމުގެ ގޮތުންވެސް އޭނާ ހަރަކާތެއް ކުރާ މަންޒަރު އެ ވީޑިއޯ އިން ފެނިގެންދެއެވެ.

މިކަމާއިމެދު މީސް މީޑިއާގައި ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ނުރުހުން ފާޅުކުރަމުންދާއިރު، ރާއްޖޭގެ ގިނަ ފިހާރަ ތަކުގައިވެސް ބިދޭސީން ވަޒީފާ އަދާ ކުރަމުން އަންނަ ކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް