އަންގާރަ 20 އޯގަސްޓު 2019
10 މާ
1440 ޒުލްޙައްޖު 18
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:32
ރާއްޖެ - ފަލަ ސުރުހީ

ސަބްސިޑީތައް ދޫކުރަނީ އެންމެ ރަނގަޅަކަށް ނޫން: އަހުމަދު ރަޝީދު

  • ރަޝީދު ވިދާޅުވީ ސަބްސިޑީގެ ކަންކަމަށްވެސް ރިއާޔަތްކޮށް އެކަން ރަނގަޅު ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް

ޝަރޫނާ އަބްދުﷲ
AbdullaSharoona

ކ. މާލެ 23 ޖުލައި 2019 | އަންގާރަ 09:41 2,971

މެމްބަރު އަހުމަދު ރަޝީދު ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަ ސުރުހީ ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ - އާކައިވް

ރާއްޖޭގައި ސަބްސިޑީތައް ދޫކުރަނީ އެންމެ ރަނގަޅަށް ނޫން ކަމަށް ދެކިވަޑައިގަންނަވާކަމަށާއި އެކަމަށް ބަދަލުތައް ގެންނަންޖެހޭކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ރަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަ ސުރުހީ ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ރަޝީދު ވިދާޅުވީ ސަބްސިޑީގެ ކަންކަން ހުރީ އެންމެ ރަނގަޅަށް ނޫން ކަމަށާއި ސަބްސިޑީގެ ކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކޮށް އެކަން ރަނގަޅު ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެކަމުގެ މިސާލެއްގެ ގޮތުގައި މެމްބަރު އަހުމަދު ރަޝީދު ވިދާޅުވީ ކުދި ގެސްޓްހައުސް ހިންގާ މީހުންނާއި، ކަންމަތީ ފިހާރަ ހިންގާ މީހާއާއި އެއްވަރަށް ބޮޑެތި ހޮޓަލްތަކަށްވެސް ސަބްސިޑީ ލިބޭކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ސަބްސިޑީގެ ކަންކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުން ރަނގަޅުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރިކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެފަދަ ގިނަ ކަންކަން ފުރިހަމަ ނުވަނީސް ބަޣާވާތަކުން ސަރުކާރު ވައްޓާލުމުން ކަންކަން ދާނީ އެފަދަ ގޮތަކަށް ކަމަށް ރަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ބަޣާވާތަކުން ސަރުކާރު ވައްޓާލުމާ ގުޅިގެން ޕޮލިސީއެއް ނެތި، އުސޫލެއް ނެތި ކަންކަން ދިޔައިމަ ދާނެ ގޮތަކަށް މިދަނީ.

~ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ރަޝީދު

މެމްބަރު އަހުމަދު ރަޝީދު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ސަބްސިޑީގެ އިތުރުން، އާސަންދައާއި އެންސްޕާގެ ކަންކަން ވެސް ރަނގަޅުކުރަން އެބަޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވިއިރު ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ވަނީ އޮޅުން ބޮޅުންވެފަ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި ސަރުކާރުން ކަންކަން އިސްލާހްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަކަން ފާހަގަކޮށް މެމްބަރު ވިދާޅުވީ ސަރުކާރަށްވެސް އިސްލާހްކުރެވޭނީ ފަހަރަކު ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ރައީސް ސޯލިހުއަށް ތައުރީފު ކުރައްވަމުން އޭނާ ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރަކުން މި ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ރަނގަޅު ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ރައީސް އަކީ މިފަދަ ކަންކަމުގައި ވަރަށް ކެތްތެރި ބޭފުޅެއްކަން އޭނާ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ގިނަ ބާވަތްތަކެއްގެ އަގު ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ގޮތުން ދައުލަތުން އެކައެކި ނަން ނަމުގައި ސަބްސިޑީތައް ދޫކުރެ އެވެ. އެގޮތުން ކާޑުގެ ބާވަތްތަކުގެ އަގު އެއް ހަމައެއްގައި ހިފެހެއްޓުމަށް ސަބްސިޑީތައް ދޫކުރެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ޝާނީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް