ހޯމަ 09 ޑިސެންބަރު 2019
13 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 12
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 17:57
އިޝާ 19:14
ރާއްޖެ - އެމްއެމްއޭ

ބޮޓެއް މެދުވެރިކޮށް އެފްއައިޔޫއިން މައުލޫމާތު ލީކުކުރާ ވާހަކަތަކެއް

  • މަގާމުން ވަކި ކުރުމަށް ފަހު އެ ފެންވަރުގެ މަގާމަކަށް އައްޔަން ކުރި
  • ނަސީރާ ދެކޮޅަށް ގިނަ ތުހުމަތު ތަކެއް އަޝްރާފް ކުރެއްވި
  • އެފްއައިޔޫގެ ޑޮކިއުމެންޓްސް އަށް އެކްސެސްކުރޭ

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 22 ޖުލައި 2019 | ހޯމަ 21:41 23,089

ގަވަރުނަރު އަހުމަދު ނަސީރު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގައި - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

މޯލްޑިވިއަން މަނިޓަރ އޮތޯރިޓީ( އެމްއެމްއޭ) ގައި އޮންނަ ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް (އެފްއައިޔޫ) ގެ ޑޭޓާބޭސްގެ މައުލޫމާތު ބޮޓެއް މެދުވެރިކޮށް ޓެލެގްރާމްގައި ލީކް ކޮށްފައިވާކަމަށް މަރުކަޒީ ބޭންކުގެ ގަވަރުނަރު އަހުމަދު ނަސީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ އަށް ގަވަރުނަރު ނަސީރާ ބެހޭ ގޮތުން އެފްއައިޔޫގެ ކުރީގެ ހެޑް އަބްދުﷲ އަޝްރަފް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއާ ގުޅޭ ގޮތުން ދެ ބޭފުޅުން ވަނީ އެ ކޮމިޓީއަށް ވަކިވަކިން ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކޮށްފައެވެ.

ނަސީރާ ދެކޮޅަށް އަޝްރަފް ވަނީ ގިނަ ތުހުމަތުތަކެއް ކުރައްވާފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި، އެފްއައިޔޫގެ މަސައްކަތަށް ގަވަރުނަރު ނުފޫޒު ފޯރުވާ ކަމުގެ ތުހުމަތާއި، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އެކައުންޓަށް ގިނަ ފައިސާތަކެއް ވަދެފައިވާތީ އެ މައްސަލަ އެފްއައިޔޫ އިން ފުލުހުންނަށް ހުށައެޅުމުން އެކަމާއި ހިތްހަމަނުޖެހި ވަޑައިގެން ވަޓްސްއެޕް އިން ގުޅައި އެހެން ކަންތައް ނުކުރުމަށް އަންގަވާފައިވުމުގެ އިތުރުން، ވަކި މައްސަލަތައް ބަލަން ގަވަރުނަރު އިރުޝާދު ދެއްވަފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ކޮމިޓީގައި ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެކަމާއި ބެހޭ ގޮތުން ކޮމިޓީ އަށް ޖަވާބުދާރީވަމުން ނަސީރު ވިދާޅުވީ، މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށް ފަހު އެންމެ އިސްކަމެއްދެއްވީ އެފްއައިޔޫ ޔުނިޓް ވަރުގަދަކޮށް އެތަން އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށެވެ. ނަސީރު ގަވަރުނަރު ކަމުގެ މަގާމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގަތީ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓު މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށް ފަހު އޮކްޓޫބަރު އެމެރިކާގައި ބޭއްވި އައިއެމްއެފްގެ ކޮންފަރެންސް އެއްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން އައިއެމްއެފްގެ ލަފާގެ ދަށުން ރަނގަޅު ކޮންސަލެޓެންޓެއްގެ ސީވީ ހޯދައި އެ ސީވީ އަޝްރަފް އަށް ހުށައެޅި ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އެކަމުގައިވެސް އޭނާގެ އެއްބާރުލުމެއް އެއްވެސް ވަރަކަށް ނުލިބޭ ކަމަށާއި އޮޑިޓް ރިޕޯޓްވެސް ހަދާފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އެހެން ކަމުން ހަތަރު މަސް ދުވަސް ވަންދެން އޭނާގެ ޕާފޯމެންސް ބެލުމަށް ފަހު އަޝްރަފް އެ މަގާމުން ވަކިކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެފްއައިޔޫގެ ހެޑް ކަމުން ވަކިކުރުމަށް ފަހު އަޝްރަފު ބަދަލުކުރީ ހަމަ އެ ފެންވަރުގެ މަގާމަކަށެވެ. އޭނާ މަގާމުން ވަކިކޮށްފައިވަނި ނިމިގެންދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ.

ނަސީރު ވިދާޅުވީ، އެފްއައިޔޫގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ރަނގަޅު ޑޭޓާބޭސްްއެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކުރިން އެފްއައިޔޫގެ ތެރެއިން މައުލޫމާތު ލީކުވަމުންދާކަން ސަމާލުކަމަށް އައިސްފައިވާ ކަމަށާއި، އަޝްރަފް މަގާމުން ވަކިކުރަން ނިންމި ނިންމުމަކީ ރަނގަޅު ނިންމުމެއްކަމަށާއި، އެ ނިންމުމުގެ ފަހަތުގައި އަޝްރަފް އިސްކޮށް ހުރެގެން ޓެލެގްރާމްގައި ޑެޓާބޭސް ލީކް ކުރަމުންދާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބުން ހިމެނޭ ކަމަށް ނަސީރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގިގެން ދިޔައީ ޑޭޓާބޭސް ތެރޭގައި ތައްޔާރު ކޮށްފައި އަޝްރަފް އިސްކޮށް ހުރެގެން އެބައިންކަން ބޮޓެއް. އެ ބޮޓު އިންސްޓަރްކްޝަން ދެނީ ޝޯޝަލް މީޑިއާގައި ޓެލެގްރާމްގައި ވަކި ގްރޫޕަކަށް އެ ޑޭޓާބޭސް ގައި ހުންނަ މައުލޫމާތުތަކެއް ފޮނުވަން އިންސްޓަރަކްޝަނެއް ދީފައި

~ ގަަވަރުނަރު ނަސީރު

ނަސީރު ވިދާޅުވީ، އެއީ ކޮށްގެން ވާނެ ފަދަ ކަމެއް ނޫންކަމަށެވެ. އެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރުމަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އޭގެ އިތުރުން އަޝްރަފް މަގާމު ބަދަލުކުރި ފަހުން ހަތަރުމަސް ދުވަސްވަން ދެން އެފްއައިޔޫ އަށް އަންނަ ޑޮކިއުމެންޓްސް އަށް އަޝްރަފް އެކްސެސްކުރަމުން ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ވެސް ނަސީރު ތުހުމަތު ކުރެއްވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް