ހޯމަ 09 ޑިސެންބަރު 2019
13 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 12
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 17:57
އިޝާ 19:14
ރާއްޖެ - މޮރިޝަސް-ރާއްޖެ

ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން މޮރިޝަސްއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައިފި

  • ރައީސް ސާލިހް ވަނީ އެގައުމުގެ ވަގުތީ ރައީސް ޕެރަމަސިވަން ޕިއްލޭ ބާރލެން ވިޔަޕޫރޭ އާ ބައްދަލުކުރައްވާފަ
  • ރައީސް ސާލިހް ވަނީ އެގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު ޕްރަވިންދް ޖަގްނައުތް އާ ބައްދަލުކުރައްވާފަ
  • ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ވަނީ އައި.އޯ.އައި.ޖީ ގައި ބައިވެރިވި ދިވެހި ޓީމުތަކަށް ތަރުހީބު ދެއްވާފަ

ފާތިމަތު އުދުމާ
udhooooo

ކ. މާލެ 22 ޖުލައި 2019 | ހޯމަ 21:23 3,535

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހް އާއި އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހްމަދް - ރައީސް އޮފީސް

މޮރިޝަސް ސަރުކާރުގެ ދައުވަތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހް އާއި އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހްމަދް އެ ގައުމަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު ރާއްޖެ އައުމަށް ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ.

މޮރިޝަސްއަށް ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ކުރެއްވި މި ދަތުރުފުޅުގާ ރައީސް ސާލިހް ވަނީ އެގައުމުގެ ވަގުތީ ރައީސް ޕެރަމަސިވަން ޕިއްލޭ ބާރލެން ވިޔަޕޫރޭ އާއި އެގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު ޕްރަވިންދް ޖަގްނައުތްއާ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. މި ބައްދަލްކުރެއްވުންތަކުގައި ރާއްޖެއާ މޮރިޝަސްއާ ދެމެދުގައިވާ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ.

މޮރިޝަސްއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ވަނީ މޮރިޝަސްގެ ޕޯޓް ލުއީގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް 2019 (އައި.އޯ.އައި.ޖީ) ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން ދިވެހި ޓީމުތައް ވާދަކުރި ބައެއް މެޗްތައް ބައްލަވާލައްވައި ޓީމުތަކަށް ތަރުހީބު ދެއްވާފައެވެ.

މި މުބާރާތުން ރާއްޖޭގެ ޓޭބަލް ޓެނިސް ގެ އަންހެން ޓީމު ރަންމެޑެލް ހާސިލްކޮށްފައިވާއިރު ރާއްޖޭގެ ފިރިހެން ބެޑްމިންޓަން ޓީމު ވަނީ ބްރޮންޒް މެޑަލް ހާސިލުކޮށްފައެވެ. މި މުބާރާތުގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވާ އިތުރު ކުޅިވަރުތަކުގެ ތެރޭގައި، ވޮލީބޯޅަ، ފުޓްބޯޅަ އަދި، އެތްލެޓިކްސް ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް