ހުކުރު 13 ޑިސެންބަރު 2019
04 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 16
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:24
މަޣްރިބް 17:58
އިޝާ 19:16
ރާއްޖެ - 241 ކޮމިޓީ

ނެޝަނަލް ކައުންޓާރ ޓެރަރިޒްމް ސެންޓާރގެ ބޭފުޅުން ހާޒިރުކޮށް، 241 ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ސިއްރުކޮށްފި

  • އެންސީޓީސީގެ ފަރާތުން ބައިވެރި ވެލައްވާފައިވަނީ ޑިރެކްޓާރ ޖެނެރަލް ބީޖީ ޒަކަރިއްޔާ މަންސޫރުގެ އިތުރުން އެންސީޓީސީގެ އިސްވެރިން

އުމްނާ އިސްމާއިލް
UmnaIsmail

ކ. މާލެ 22 ޖުލައި 2019 | ހޯމަ 11:24 3,127

241 ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ނެޝަނަލް ކައުންޓާރ ޓެރަރިޒްމް ސެންޓާރ (އެންސީޓީސީ)ގެ ބޭފުޅުން ހާޒިރުކޮށް، މަޖިލީހުގެ 241 ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ސިއްރުކޮށްފި އެވެ.

ސަލާމަތީ ހިދުމަތްތަކާއި ބެހޭ ކޮމެޓީގެ ހޯމަ ދުވަހުގެ އެޖެންޑާގައި އޮތީ ނެޝަނަލް ކައުންޓާރ ޓެރަރިޒްމް ސެންޓާރގެ ބޭފުޅުން ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކުރުމެވެ. އަދި އެ ސެންޓަރުގެ ހޯދުންތަކާއި މަސައްކަތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ހޯދުމެވެ. ނަމަވެސް ކޮމެޓީ ފެށުމާއެކު ވަނީ ސިއްރުކޮށްފަ އެވެ.

އެންސީޓީސީގެ ފަރާތުން ކޮމެޓީއަށް ހާޒިރުވެފައިވަނީ ޑިރެކްޓާރ ޖެނެރަލް ބްރިގޭޑިއާ ޖެނެރަލް ޒަކަރިއްޔާ މަންސޫރުގެ އިތުރުން އެންސީޓީސީގެ އިސްވެރިންނެވެ.

ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް އާންމުކޮށްވެސް ސިއްރުކުރެ އެވެ. އެއީ ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ގުޅުންހުރި މައުލޫމާތުތައް ހިމެނޭތީވެ އެވެ. އެގޮތުން ކޮމިޓީއިން ދަނީ މިނިވަން ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ ރިޟްވާން ގެއްލުނު މައްސަލައިގައި ފުލުހުންގެ އިހުމާލެއްވޭތޯ ބަލަމުންނެވެ. މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ބޭއްވޭ ހުރިހާ ބައްދަލުވުމެއްވެސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ މީޑިއާއަށް ސިއްރުކޮށްގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ޝާނީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް