ބުރާސްފަތި 12 ޑިސެންބަރު 2019
03 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 15
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:24
މަޣްރިބް 17:58
އިޝާ 19:15
ރާއްޖެ - ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީ

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާނެ ގޮތެއް އަދި ނުނިންމަން : ޝުޖާއު

  • ޕްރައިމަރީ ބާއްވާނީ އޮކްޓޯބަރ-ނޮވެމްބަރ ހިސާބުގައި
  • ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބާއި ގުޅުވައިގެން ސާރވޭ ތަކެއް އެބަ ކުރަން: ޝުޖާއު

މުހައްމަދު ލިސާން
Mlishan

ކ. މާލެ 22 ޖުލައި 2019 | ހޯމަ 09:23 1,947

ޕީއެންސީގެ ނައިބް ރައީސް ޝުޖާއު - ރާއްޖެއެމްވީ

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ނިކުންނާނީ ދެ ޕާޓީން އެކުގައިތޯ ނުވަތަ އެއްޕާޓީ އަކުން ކަމުގައި ކަމެއް އަދި ލީޑަރ ޝިޕުން ނުނިންމާ ކަމުގައި ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް ސުޖާއު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޝުޖާއު ވިދާޅުވީ ޕާޓީން ޕްރައިމަރީއެއް ބާއްވާނެ ކަމަށާއި ޕްރައިމަރީ ބާއްވާނީ އޮކްޓޯބަރ-ނޮވެމްބަރ ހިސާބުގައި ކަމަށެވެ. އަދި ޕްރައިމަރީއަށް ތައްޔާރުވުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް ބާރަށް ކުރިޔަށްދާ ކަމުގައި ޝުޖާއު ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުންވެސް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބާއި ގުޅުވައިގެން ސާރވޭ ތަކެއް އެބަ ކުރާކަމަށާއި އަދި މަސްވެރިން، ދަނޑުވެރިން އަދި މަޖޫރީންގެ އިތުރުން ޒުވާނުންވެސް ސަރުކާރަށް "އޯކޭ" ނޫން ކަމުގައި އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސައިކޮޓަރީގައި އިންނަވައިގެން ފަސޭހަކަމާއެކު ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ކާމިޔާބުވާނެކަމަށް ޕްލޭން ހައްދަވާނެ ކަމެއް ނެތްކަމަށާއި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބް "ބޮޑުކޮށް" ކާމިޔާބު ކުރައްވާނެ ކަމުގައި ޝުޖާއު ވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސް ނަޝީދު ދައްކަވާ ސިއްރު ވާހަކަފުޅުތައް ބަރާބަރަށް އިނގިލައްވާކަމަށާއި އަދި މައުލޫމާތު ޕާޓީއަށް ބަރާބަރަށް ލިބޭކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއީ އަނބޮއްފުޅާއި ދަނބޮއްފުޅުގެ ސަރުކާރުކަމުގައި ބުނެ މި ސަރުކާރަށް ޝުޖާއު ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މާލެސިޓީގެ ފަރާތުން ސިނަމާލެ ބްރިޖް ކައިރީގައި ހަދަމުން އަންނަ ޕާކް ބަދަލުކުރައްވާނެ ކަމަށާއި ވެރިކަމާ ހަވާލުވެ އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ކުރައްވާނީ އެކަން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި ފެންފޯއް ރުއް އިންދައި، ދޮންވެލި ލައިގެން ޖަޒީރާ ވަންތަކަން ގެންނަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމެއް ނެތްކަމަށް ވިދާޅުވަމުން ޝުޖާއު ވިދާޅުވީ ދިވެހިން ބޭނުންވަނީ "ސްނޯ" މަތީގައި ކުޑަކުދިން އުޅޭކަހަލަ ތަރައްގީ ކަމަށެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަނީ ޖޯކެއްގެ ސިފައިގައި ނޫންކަމަށާއި އިންތިހާބަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަނީ ވަރަށް ސީރިއަސް ދިރާސާ ތަކެއްގެ މައްޗައް ބިނާކޮށް ކަމަށް ޝުޖާއު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީގެ ފަރާތުން ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ފޯރިއާއި އެކު ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށާއި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން 1 އޮގަސްޓްގައި ވަނީ ރައީސް ޔާމިން ބައިވެރިވާ ރެލީ އެއް ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް