ހުކުރު 13 ޑިސެންބަރު 2019
04 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 16
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:24
މަޣްރިބް 17:58
އިޝާ 19:16
ރާއްޖެ - ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީ

ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީގެ ފަރާތުން ރައީސް ޔާމިން ބައިވެރިވާ ރެލީ އެއް ބާއްވަނީ!

  • ރެލީ ބާއްވަން ނިންމައިފައިވަނީ 1 އޮގަސްޓްގައި

މުހައްމަދު ލިސާން
Mlishan

ކ. މާލެ 21 ޖުލައި 2019 | އާދީއްތަ 18:27 8,021

ޕީއެންސީގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ތެރެއިން - ރާއްޖެއެމްވީ

ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީގެ ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ފޯރިއާއި އެކު ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމުގެ ގޮތުން ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުންނާއެކު ރެލީ އެއް ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ޕީއެންސީގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޕިއެންސީގެ ނައިބް ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ 1 އޮގަސްޓްގައި ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ ރެލީ ފުރަތަމަ ބާއްވާނީ މާލޭގައި ކަމަށެވެ. އަދި މި ރެލީގައި ރައީސް ޔާމިން ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި މި ސަރުކާރުން ރައީސް ޔާމިން ރެލީއެއްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާކަން އެއީ މިސަރުކާރަށް ހަޖަމް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި މިހާރު ޔާމިނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަންތައްތަކަކީ ރައީސް ޔާމިން ކާނިވާގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމުން ފެށިގެން އުޅޭކަމެއް ކަމަށް އަބްދުރަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ރައީސް ޔާމިނަކީ ވަރަށް ކެރިވަޑައިގަންނަވާ ސާބިތު ކަމާއެކު ވަކާލާތު ކުރައްވާ ލީޑަރެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރެލީއަށް ދޭނެ ވަކި ނަމެއް އަދި ނުނިންމާ ކަމަށާއި އެކަމަށް ހާއްސަކުރެވިގެން ވަކި ޕްރެސް އެއް ބާއްވާނެ ކަމަށާއި އަދި ދޭނީ ވަރަށް ވަރުގަދަ ނަމެއް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. ވަކި ނަމެއް އަދި ކައުންސިލުން ފާސްނުވެގެން އުޅެނީ ސަރުކާރުގެ އަމަލުތަކާއި ހަރަކާތްތަކާއި ބަސްމަގާއި ހުރިގޮތުން ދިވެހި ރަދީފް ހުސްވަންދެން ކިޔާނެ ނަން ހުރުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް އަބްދު ރަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެއީ މި ސަރުކާރުގެ އަމަލުތަކާއި މި މީހުންގެ ހަރަކާތްތަކާއި މި މީހުންގެ ބަސްމަގާއި ހުރިގޮތުން ދިވެހި ރަދީފް ހުސްވަންދެން ނަން އެބައޮތް މިމީހުންނަށް ކިޔަން. އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަދި މި އުޅެނީ ވަކި ނަމެއް ނިންމާ ނުލެވިގެން."

~ އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުއްﷲ، ޕީއެންސީގެ ވަގުތީ ރައީސް

އަދި ލޯކަލް ކައުންސިލަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅު ތެރޭގެ ހަރަކާތްތައް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހއ. އަތޮޅުން ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. އަތޮޅު ތެރޭގައި ކުރިޔަށްގެންދިޔުމަށް ނިންމާފައިވާ ހަރަކާތްތަކުގައި ވެސް ރައީސް ޔާމީން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމުގައި އަބްދުރަހީމް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި އަތޮޅުތެރޭގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ފަހުން މީޑިޔާއާއި ހިއްސާ ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީގެ ފަރާތުން ވަނީ ކާނިވަލުގައި "ފޭރުމާ ދެކޮޅަށް" ނަމުގައި ޖަލްސާއެއް މީގެ ކުރިން ބާއްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް