އަންގާރަ 20 އޯގަސްޓު 2019
10 މާ
1440 ޒުލްޙައްޖު 18
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:32
ރާއްޖެ - މަޖިލިސް 2019

މިނިސްޓަރ އަމީން މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވުމަށް ނޯޓިސް ފޮނުވައިފި

  • ވަޒީރާއި ސުވާލުކުރެއްވުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފް
  • ވަޒީރަށް ދެއްވަންޖެހޭ 14 ދުވަހުގެ ނޯޓިސް ވަނީ މިއަދު ފޮނުވާފައި
  • މެމްބަރު ވަޒީރާއި ސުވާލުކުރައްވަނީ މީދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ގޮތުން

ހައްވާ މުހައްމަދު
hawwimd

ކ. މާލެ 21 ޖުލައި 2019 | އާދީއްތަ 15:55 3,721

ހެލްތް މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ އަމީން - އާކައިވް

ހެލްތް މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ އަމީން މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވުމަށް ނޯޓިސް ފޮނުވައިފިއެވެ.

ހެލްތް މިނިސްޓަރ އަމީން މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވާން ނޯޓިސް ފޮނުވާފައިވަނީ އެ މަނިކުފާނާއި ސުވާލު ކުރެއްވުމަށް ރ. މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފް، މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީއެވެ. މިނިސްޓަރާއި ސުވާލުކުރެއްވުމަށް މެމްބަރު ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ 17 ޖުލައިގައެވެ.

ވަޒީރާއި ސުވާލު ކުރެއްވުމަށް މެމްބަރު ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ، އެ މެމްބަރު ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ، ރ. މީދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ގޮތުންނެވެ.

ސިއްހީ މަރުކަޒު ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކުރުމާއި ގުޅޭ 3 ސުވާލެއް ވަޒީރާއި ކުރެއްވުމަށް މެމްބަރު ވަނީ ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ. އެއީ ރ.މީދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ގޮސްފައިވާ މިންވަރާއި، މި ކަމަށް މި އަހަރަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހަމަޖެހިފައިވޭތޯ އާއި، ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކޮށް ޚިދްމަތް ދޭން ފެށޭނީ ކޮން އަހަރަކުތޯ ބެލުމަށެވެ.

މަޖިލީހުގެ އަމީން އާންމު ފާތިމަތު ނިއުޝާ ވިދާޅުވީ، ވަޒީރަށް ދެއްވަންޖެހޭ 14 ދުވަހުގެ ނޯޓިސް އާދިއްތަ ދުވަހު، ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް