ހޯމަ 27 ޖެނުއަރީ 2020
9 ހުވަން
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 02
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:33
ރާއްޖެ - ރައީސް ޔާމީން

ރައީސް ޔާމީން ކޯޓަށް ވަޑައިގެންފި

  • ޝަރިޔަތް ޓީވީން ލައިވް ކުރާނެ
  • އެޕްރީލް 25 ގައި އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުން ބޭއްވި
  • ކުރިއަށް ގެންދަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ މަނީ ލޯންޑަރިންގ މައްސަލައެއް

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 21 ޖުލައި 2019 | އާދީއްތަ 13:02 2,744

ރައީސް ޔާމީން ކޯޓަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ސަޕޯޓަރުން ތަކަކާއި އެކު - ރާއްޖެ އެމްވީ

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ޤައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތަށް އެމަނިކުފާނު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ.

ރައީސް ޔާމީން ކޯޓަށް ވަޑައިގަތީ މީގެ ކުޑަ އިރުކޮޅެއް ކުރިންނެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ޝަރިޔަތް ފެށުމަށް ކުރިން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ 12:45 ގައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އަދި ޝަރިޔަތް ފަށާފައެއް ނުވެއެވެ. މި ޝަރިޔަތް ލައިވް ކުރަން ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އެޕްރީލް މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުންތަކުގެ ޝަރީއަތުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ހުށައަޅަންޖެހޭ ހުށައެޅުންތަކަށް 10 ދުވަސް ދިނުމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ވަކީލުން އެދުމުން އެ 10 ދުވަސް ދީފައިވެއެވެ. އެ ހުށައެޅުންތައް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ހުށައެޅުމުން އޭގެ ރައްދެއްގެ ގޮތުގައި ދައުލަތުން ވެސް ވަނީ ލިޔުންތަކެއް ހުށައަޅާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް