ބުރާސްފަތި 05 ޑިސެންބަރު 2019
09 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 08
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 17:55
އިޝާ 19:12
ރާއްޖެ - ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ

ރާއްޖެ އިން އެކްސްޕޯޓް ކުރެވޭ މަހުގެ އާމްދަނީ ދަށަށް

  • މާރޗް މަހު ރާއްޖެއިން ވަނީ މަހުގެ އެކްސްޕޯޓުން 21.8 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ހޯދާފަ
  • މޭ މަހު ރާއްޖެއަށް މަހުގެ އެކްސްޕޯޓުން ލިބިފައިވަނީ 13.6 މިލިއަން ޑޮލަރު
  • އޭޕްރީލް މަހު ރާއްޖެއަށް ވަނީ މަހުގެ އެކްސްޕޯޓުން 18.6 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީ އެއް ލިބިފަ

ފާތިމަތު އުދުމާ
udhooooo

ކ. މާލެ 19 ޖުލައި 2019 | ހުކުރު 11:43 3,782

ދިވެހި މަސްވެރިކަން - ރާއްޖެ އެމްވީ

ފާއިތުވެދިޔަ އޭޕްރީލް އަދި މޭ މަހު ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް އެކްސްޕޯޓް ކުރެވުނު މަހުގެ އާމްދަނީ ދަށަަށް ގޮސްފިއެވެ.

2019 ވަނަ އަހަރުގެ މާރޗް މަހު ރާއްޖެއިން ވަނީ މަހުގެ އެކްސްޕޯޓުން 21.8 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ހޯދާފައެވެ. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އިން އާންމުކޮށްފައިވާ މޭ މަހުގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން މޭ މަހު ރާއްޖެއަށް މަހުގެ އެކްސްޕޯޓުން ލިބިފައިވަނީ 13.6 މިލިއަން ޑޮލަރެވެ. އޭޕްރީލް މަހު ރާއްޖެއަށް ވަނީ މަހުގެ އެކްސްޕޯޓުން 18.6 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީ އެއް ލިބިފައެވެ.

ނިމިދިޔަ މޭ މަހު ރާއްޖެއިން 6,614.7 ޓަނުގެ މަސް އެކްސްޕޯޓް ކޮށްފައިވާއިރު އޭޕްރިލް މަހު ރާއްޖެއިން ވަނީ 9,226.6 ޓަނުގެ މަސް އަދި މާރޗް މަހު 7,521.7 ޓަނުގެ މަސް އެކްސްޕޯޓް ކޮށްފައެވެ.

މޭ މަހު ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކޮށްފައިވަނީ 103،000 ފަތުރުވެރިންނެވެ. މިއީ އޭޕްރީލް މަހު ޒިޔާރަތްކުރި 163،000 ފަތުރުވެރިންނާ އަޅާބަލާ އިރު 60،000 ފަތުރުވެރިން މަދު އަދަދެކެވެ. މޭ މަހު ބޭނުންކޮށްފައިވާ ޓޫރިސްޓު އެދުގެ އަދަދުވެސް ވަނީ ދައްވެފައެެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ އުދުހުމުގެ އަދަދުވެސް މޭ މަހު ވަނީ 3,028 ފްލައިޓުން 2,822 ފްލައިޓަށް ދަށަަށް ގޮސްފައެވެ. މޭ މަހު ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގައި 89،000 މީހުން ވަނީ ދަތުރުކޮށްފައެވެ. ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރު ކުރި ފްލައިޓް ތަކުގެ އަދަދު ވަނީ 2,380 ފްލައިޓުން 2,060 ފްލައިޓަށް ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.

މޯބައިލް ބްރޯޑް ބޭންޑް ސަބްސްކްރިޕްޝަން ގެ އަދަދު 248,721 އަށް ދަށަަށް ޖެހިލާފައިވާއިރު ފިކްސްޑް ބްރޯޑް ބޭންޑް ސަބްސްކްރިޕްޝަން ގެ އަދަދު ވަނީ 48,455 އިން 89,422 މައްޗަށް ޖެހިލާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް