އާދީއްތަ 09 އޯގަސްޓު 2020
12 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 19
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:32
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:36
ބީއެމްއެލް

ރިޔާސީ ކޮމިޝަނާ ދެކޮޅަށް ބީއެމްއެލް އިން ހުށައެޅި މައްސަލައަށް ޑިސްޕިއުޓް މަރުހަލާގައި ހައްލެއް ނުލިބި ޝަރީއަތަށް

  • މައްސަލައިގެ ޑިސްޕިއުޓް މަރުހަލާ ފެށީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު

ކ. މާލެ | 18 ޖުލައި 2019 | ބުރާސްފަތި 15:07 | 5,259

ސިވިލް ކޯޓު - ރާއްޖެއެމްވީ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނާއި ދެކޮޅަށްކުރި ދައުވާ އަށް ޑިސްޕިއުޓް މަރުހަލާގައި ހައްލެއް ނުލިބުމުން، މައްސަލަ ޝަރީއަތަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެ މައްސަލައިގެ ޑިސްޕިއުޓް މަރުހަލާ ވަނީ ސިވިލް ކޯޓުގައި ފަށައިފައެވެ. ރިޔާސީ ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން އެ މައްސަލާ ގައި ތަމްސީލުވަނީ ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަ ނައިބުގެ އޮފީހުންނެވެ. ބޭންކުގެ ފަރާތުން ވަކާލާތު ކުރައްވަނީ ގާނޫނީ ވަކީލް ޝާހީން ހަމީދެވެ.

އެ މައްސަލާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކުރިއަށްގެންދިޔައީ މަޝްވަރާކޮށްގެން ހައްލެއް ހޯދުމަށް ބާއްވާ ޑިސްޕިއުޓް މަރުހަލާގެ އަޑުއެހުމެއްކަމުން އެ އަޑުއެހުމަށް ނޫސްވެރިން ވައްދާފައެއް ނުވެއެވެ. ސިވިލް ކޯޓުން ބުނީ ޑިސްޕިއުޓް މަރުހަލާގައި ހައްލެއް ނުލިބުމުން މައްސަލަ ޝަރީއަތަށް ހުށަހެޅުމަށް ގާޒީ ނިންމެވިކަމަށެވެ.

އެނގިފައިވާގޮތުގައި ބީއެމްއެލުން ކޯޓަށް ހުށަހެޅީ ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން އެދުނު މައުލޫމާތެއް ހިއްސާ ނުކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.