ބުދަ 21 އޯގަސްޓު 2019
11 މާ
1440 ޒުލްޙައްޖު 19
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:31
ރާއްޖެ - ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން

ކުންފުނީގެ މުދަލާ ފައިސާއިން ކޮރަޕްޝަނާއި ހިޔާނާތުގެ އަމަލުތައް ހިންގުމަށް ފުރުސަތު ނުދޭނަން: ފެނަކަ

  • ކޮރަޕްޝަނާއި ހިޔާނާތުގެ އަމަލުތައް ހިންގާފާވާ ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ކަމާބެހޭ އިދާރަތާ ހިއްސާކޮށް އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުން ދާކަމަށް ފެނަކައިން ބުނި
  • ކުންފުނީގެ މުއައްޒަފުންގެ ނަޒާހަތްތެރިކަން ގެއްލުވާލުމުގެ ފުރުސަތު އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ނުދޭނަން
  • ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އުފައްދާފައިވަނީ 2012 ވަނަ އަހަރު ޑރ މުހައްމަދު ވަހީދު ހަސަންމަނިކުގެ ވެރިކަމުގަ

ފާތިމަތު އުދުމާ
udhooooo

ކ. މާލެ 18 ޖުލައި 2019 | ބުރާސްފަތި 03:01 2,786

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ އަހްމަދު ސައީދު މުހައްމަދު - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

ފެނަކައިގެ މުދަލާ ފައިސާއިން ކޮރަޕްޝަނާއި ހިޔާނާތުގެ އަމަލުތައް އިތުރަށް ހިންގުމުގެ ފުރުސަތު ނުދޭނެކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންއިން ބުނެފިއެވެ.

ފެނަކައިން ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނެއްގައި އެ ކުންފުނިން ބުނެފައިވަނީ ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި ކުންފުނީގެ ހިންގުމާ ހަވާލުވެތިބި ބޭފުޅުން ކުންފުނީގެ މުދަލާ، ފައިސާ އާއި މުވައްޒަފުން މެދުވެރިކޮށް ހިޔާނާތާއި ކޮރަޕްޝަންގެ ގިނަ އަމަލުތަކެއް ހިންގާފައި ވާކަމަށެވެ. އަދި މި އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ގިނަ ހިދުމަތްތަކަކުން ރައްޔިތުން މަހުރޫމް ވެފައި ވާކަމަށް ފެނަކައިން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. މި ހިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށް ދިނުމައްޓަކައި މިހާރު ކުންފުނިން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތަށް ބުރު އަރާފަދަ ގޮތްގޮތަށް އެ ބޭފުޅުންގެ އަމަލުތަށް ފޮރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް މި އަމަލުތައް ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާ ނުލެވޭނެ ކަމަށް ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މިފަދަ އަމަލުތައް ހިންގަވާފައިވާ ފަރާތްތަކާ ބެހޭގޮތުން މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތުތައް ކަމާބެހޭ އިދާރަތާ ހިއްސާކޮށް އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުން ދާކަމަށާއި މިހާރު ކުންފުނީގެ ހަލަތާއި ބެހޭގޮތުން މީޑިއާގައި މި ބޭފުޅުން ހިއްސާ ކުރައްވަމުން ގެންދާ ވާހަކަތަކަކީ އެއްވެސް ހަގީގަތެއް ނެތް ވާހަކަ ތަކެއްކަމަށް ފެނަކައިންވަނީ ބުނެފައެވެ.

ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ ނަޒާހަތްތެރިކަން ގެއްލުވާލުމުގެ ފުރުސަތު އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ނުދޭނެކަމަށާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ ހިދުމަތްތައް އޭގެ އެންމެ އެދެވޭ ގޮތުގައި އިހްލާސްތެރިކަމާ އެކު ރައްޔިތުންނަށް މަންފާކުރާނެ ގޮތަށް މެދުކެނޑުމެއްނެތި ފޯރު ކޮށްދޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ވެސް ފެނަކައިން ވަނީ އަރުވާފައެވެ.

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އުފައްދާފައިވަނީ 2012 ވަނަ އަހަރު ޑރ މުހައްމަދު ވަހީދުގެ ވެރިކަމުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް