ބުދަ 03 ޖޫން 2020
01 މިއަހެލި
1441 ޝައްވާލް 11
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:34
ސީލައިފް ގްލޯބަލް މައްސަލަ

އެއްބަސްވުމަކަށް ދިޔައީ ގެއްލުންލިބުނު ފަރާތްތަކަށް އިންސާފު ހޯދައިދޭން: އެޗްޑީސީ

  • ސީލައިފްއަށް 230 ފަރާތަކުން ފައިސާ ދައްކާފައިވޭ
  • ފައިސާގެ އިތުރުން ސަރުކާރުގެ އެހެން ހައުސިންގ ސްކީމަކުން ފްލެޓް ހަމަޖައްސައިދޭން ވެސް އެއްބަސްވުމުގައިވޭ
  • އެޗްޑީސީއަށް ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދާނީ ސީލައިފުން

ކ. މާލެ | 16 ޖުލައި 2019 | އަންގާރަ 23:52 | 4,086

ސީލައިފްއިން ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކުރަން ހަވާލުކުރި 3000 ހައުސިންގ ޔުނިޓްގެ ކުރެހުމެއް - ޓްވިޓަރ

ސީލައިފް ގްލޯބަލް މައްސަލައިގައި ދައުވާކުރާ ފަރާތްތަކާއެކު އެއްބަސްވުމަކަށް ދިޔައީ އެތަނުން ފްލެޓް ގަތުމަށް ފައިސާދެއްކި ފަރާތްތަކަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުން ކުޑަކޮށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަށް ކަމަށް އެޗްޑީސީން ބުނެފިއެވެ.

ސީލައިފްގެ މައްސަލައިގައި އެޗްޑީސީ އާއި ސަރުކާރާ އެކު އެއްބަސްވެފައިވަނީ އެތަނުން ފްލެޓް ގަތުމަށްޓަކައި ފައިސާ ދެއްކި 203 ފަރާތަކަށް ފްލެޓަށް ދެއްކި ފައިސާ އަނބުރާ ދިނުމަށާއި، ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގައި ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ ހައުސިންގ ސްކީމެއްގެ ދަށުން ހައުސިންގ ޔުނިޓު ދިނުމަށެވެ. ސީލައިފްއަށް ފައިސާދިން ގިނަ ފަރާތްތަކުން ބުކިންގ ފީއާއި ޑައުންޕޭމަންޓް ފައިސާ ވަނީ ދައްކާފައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން އެޗްޑީސީން ބުނީ މިއެއްބަސްވުމުގެ ސަބަބުން އެ ކުންފުންޏަށް ސީދާ ގޮތުންނާއި ނުސީދާ ގޮތުން ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ސީލައިފް ކުންފުނިން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ސީލައިފް ގްލޯބަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކުރަން ހަވާލުކުރެވުނު 3000 ހައުސިންގ ޔުނިޓްގެ މަޝްރޫއު އެއްވެސް ވަރަކަށް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި އެ މައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށައަޅައިގެން ވެސް އެފަރާތްތަކަށް މައްސަލައިގައި ހައްލެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ. ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށައަޅައިފައިވަނީ އެޗްޑީސީވެސް އެމައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.