ހުކުރު 29 މެއި 2020
10 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 06
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:33
އެހެނަސް

"އެހެނަސް" ބެލުންތެރިން ފެންކަޅި ކޮށްލައިފި

  • ޕްރިމިއަރ އަންގާރަ ދުވަހު އޮލިމްޕަހުގައި ބޭއްވި އިރު، ސިލްސިލާގެ ފަސް އެޕިސޯޑެއް ވަނީ އަޅުވާފަ
  • މި ސިލްސިލާ އުފައްދާފައިވަނީ ކުޅަދާނަ ވާހަކަ ލިޔުންތެރިޔާ އަހުމަދު އިގްބާލް ލިޔެފައިވާ ވާހަކަ "އެހެނަސް ހަމަ ލޯބިވެޔޭ" ގެ މައްޗަށް
  • "އެހެނަސް"ގެ ފުރަތަމަ ސީޒަންގެ ފުރަތަމަ އެޕިސޯޑު ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ބައިސްކޯފް އެޕްލިކޭޝަނަށް ނުކުންނާނެ

ކ. މާލެ | 17 ޖުލައި 2019 | ބުދަ 00:12 | 16,418

"އެހެނަސް" އުފައްދާފައިވަނީ ސްޓީރިއޯ ޓައިޕިންގ އަދި ގަނާކުރުމަށް މީހުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ މަގުސަދުގައި - ޓްވިޓަރ

ސްޓީރިއޯ ޓައިޕިންގ އަދި ގަނާކުރުމަށް މީހުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ މަގުސަދުގައި، މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި އަދި ޑައިރެކްޓަރ ރަވީ ފާރޫގް ޑައިރެކްޓްކޮށް އުފައްދާފައިވާ ސިލްސިލާ "އެހެނަސް" އިން ބެލުންތެރިން ފެންކަޅިކޮށް, ރޮއްވާލައިފިއެވެ.

މި ސިލްސިލާގެ ޕްރިމިއަރ އަންގާރަ ދުވަހު އޮލިމްޕަހުގައި ބޭއްވިއިރު، ސިލްސިލާގެ ފަސް އެޕިސޯޑެއް ވަނީ އަޅުވާފައެވެ. ޕްރިމިއަރގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ ފެމިލީ އެންޑް ސޯސަލް ސަރވިސަސް ޝިދާތާ ޝަރީފް އާއި މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީސް މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ޒަހާ ވަހީދުގެ އިތުރުން ފިލްމީ އިންޑަސްޓްރީގެ ގިނަ ތަރިންނެއް ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

ކުޅަދާނަ ވާހަކަ ލިޔުންތެރިޔާ އަހުމަދު އިގްބާލް ލިޔެފައިވާ ވާހަކަ "އެހެނަސް ހަމަ ލޯބިވެޔޭ" ގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އުފައްދާފައިވާ މި ސިލްސިލާގެ ފަސް އެޕިސޯޑު އަޅުވާ ނިމެންދެންވެސް އޮލިމްޕަހުގެ އެތެރެއަށް އޮތީ ވަރަށް ބޮޑު މާޔޫސްކަމެއް ވެރިވެފައެވެ.

ރާއްޖެ އެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ރަވީ ބުނީ، "އެހެނަސް"ގެ ފުރަތަމަ ސީޒަންގެ ފުރަތަމަ އެޕިސޯޑު ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ބައިސްކޯފް އެޕްލިކޭޝަނަށް ނުކުންނާނެ ކަމަށާއި ކޮންމެ އަންގާރަ ދުވަހަކު އެޕިސޯޑެއް ނުކުންނަމުން ދާނެ ކަމަށެވެ.

ސިލްސިލާގެ ފުރަތަމަ ފަސް އެޕިސޯޑުންވެސް ސިލްސިލާގެ ރީތިކަން ފެނިގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި ކުރިއަށް އޮތް އެޕިސޯޑުތަކަށް އިންތިޒާރު ކުރަމުންދާނީ ކެތްމަދުވެ ތިބެ ކަމަށް ގިނަ ބެލުންތެރިންނެއް ވަނީ ބުނެފައެވެ. ދެ ލައްކަ ރުފިޔާއަށްވުރެ ގިނައިން ހަރަދުކޮށްގެން އުފެއްދި މި ސިލްސިލާގެ ދެވަނަ ސީޒަނެއް މި އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް ގެނެސްދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ރަވީ ބުނީ، މި ސިލްސިލާއަކީ މީސް މީޑިއާގައި ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ބާރުއެޅުމަށް ނެރުނު ސިލްސިލާއެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

ސްޓީރިއޯ ޓައިޕިންގ އާއި ޖަޖް ކުރުމާއި ބުލީއިންގ އަށް އެވެއަރ ކުރުމަށް އަސްލު ހެދި އެއްޗެއް، އެއްވެސް ވަރަކަށް މީޑިއާ ތެރޭގައި ދެކެވޭ ވާހަކައަކަށް އެމްޕަވަރ ކުރުމަކަށް ނޫން، ކޮންމެ ބަޔަކު ކުރިއަސް އެ ކުރާ ކަމަކީ ގޯސް ކަމެއް ކަން ދައްކުވައިދެން ވެގެން.

~ ފިލްމީ ތަރި އަދި ޑައިރެކްޓަރ ރަވީ ފާރޫގް

ޓިކްޓޮކް އިން މަޝްހޫރުވެފައިވާ އަދި ސިލްސިލާގައި ލީޑް ރޯލް ކުޅޭ ތަރި މުހައްމަދު ވިޝާލް (ރޯމަން) ބުނީ ސިލްސިލާގައި އޭނާ ކުޅެފައިވާ ރޯލް ކުޅެވުނު ގޮތާމެދު ހިތްހަމަ ޖެހޭ ކަމަށާ އެ ކެރެކްޓަރ އެހާ ރަނގަޅަށް ދައްކުވައިދެވުނީ އޭގެ ތެރެއަށް ވަދެވިފައި ހުރި ވަރުން ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.