އަންގާރަ 20 އޯގަސްޓު 2019
10 މާ
1440 ޒުލްޙައްޖު 18
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:32
ރާއްޖެ - ފުވައްމުލައް

ފުވައްމުލަކުގެ މަގުތައް ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު ގެ ދަށުން ބައެއް މަގުތަކުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިއްޖެ

  • މިއީ 279 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެއް
  • އެމްޓީސީސީ އާއި ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 1 އަހަރު ދުވަހުން މަގުަތައް ހަދާ ނިންމާގޮތަށް

އުމްނާ އިސްމާއިލް
UmnaIsmail

ކ. މާލެ 16 ޖުލައި 2019 | އަންގާރަ 14:53 2,179

ނައިބު ރައީސް ފުވައްމުލަކުގެ މަގުތަކުގެ ޕްލޭން ބައްލަވަނީ - ރައީސް އޮފީސް

ފުވައްމުލަކުގެ 31 މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު ގެ ދަށުން އެރަށުގެ ރިންގް ރޯޑްގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިއްޖެއެވެ.

ފުވައްމުލަކުގެ މަސައްކަތް ހެދުމަށްޓަކާ ހަވާލު ކޮށްފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގް ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އާއެވެ.

ރާއްޖެެ އެމްވީ އަަށް އެމްޓީސީސީގެ ޕީއާރް އިން މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ އެމްޓީސީސީއިން ދަނީ ރިންގް ރޯޑާއި ރަށުގެ އެތެރޭގެ މަގުތައް ހެދުމަށް ހަވާލު ކުރެވިފައިވާކަމަށެވެ.

އަދި އެހެން މަގުތަކުގެ ޑިޒައިނިންގް ފެށިފައިވާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

279 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މި މަޝްރޫއު ހަވާލު ކުރެވުނީ އެއްއަހަރު ދުވަހުން މަގުތައް ހަދާ ނިންމާ ގޮތަށެވެ.

އެމްޓީސީސީ އާއި މަގުތައް ހެދުމަށް ހަވާލުކުރެވުނީ އޭޕްރިލް މަހުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް