ހުކުރު 13 ޑިސެންބަރު 2019
04 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 16
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:24
މަޣްރިބް 17:58
އިޝާ 19:16
ރާއްޖެ - މަޖިލިސް 2019

ދައުލަތުގެ މާލީ އޮޑިޓެއް ހަދަން އިލްޔާސް ގޮވާލައްވައިފި

  • ޖާބިރު ހުށަހެޅުއްވީ އަސާސީ ޕެންޝަނުގެ އަދަދު 5000 ރުފިޔާއިން 10000 ރުފިޔާއަށް ބަދަލުކުރުމަށް
  • އިސްލާހު ހުށަހެޅުއްވީ އެއްވެސް ދިރާސާ އެއް ކުރުމެއްނެތި ކަމަށް
  • އިސްލާހު އިލްޔާސް ސިފަ ކުރައްވާފައިވަނީ ދައުލަތް ފުނޑާލުމުގެ ބޭނުމުގައި ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާހެއްގެ ގޮތުގައި

ހައްވާ މުހައްމަދު
hawwimd

ކ. މާލެ 16 ޖުލައި 2019 | އަންގާރަ 13:07 3,511

ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް - މަޖިލިސް

ދައުލަތުގެ މާލީ އޮޑިޓެއް ހެއްދެވުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހިމް އަމީރުއަށް، ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.

ދައުލަތުގެ މާލީ ގާބިލް ކަމަކީ ކިހާވަރެއްކަން ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކޮށްދެއްވުމަށް، ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްޔާސް ގޮވާލައްވާފައިވަނީ އަސާސީ ޕެންޝަނުގެ އަދަދު 5000 ރުފިޔާއިން 10000 ރުފިޔާއަށް ބަދަލުކުރުމަށް، ޕެންޝަނާއި ބެހޭ ގާނޫނަށް ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާހުގެ ބަހުސް މަރްހަލާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

އިލްޔާސް ވިދާޅުވީ ދައުލަތުގެ މާލީ ހާލަތަކީ ކޮބައިކަން ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކޮށްދެއްވުމަކީ، ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުގެ ޒިންމާއެއް ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އެކަން ބެއްލެވުމަށް ފަހު ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކޮށްދެއްވުމަށް ގޮވާލައްވާ ކަމަށެވެ. އިލްޔާސް ވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތާއި ކޮންމެ މީހަކަށް ނުކުޅެވޭ ގޮތަށް ޕޮލިސީއެއް އެކަށައެޅުއްވުމަށް ވެސް ގޮވާލައްވާފައެވެ. މެމްބަރު ވިދާޅުވީ އެކަމަކީ މިވަގުތު ކުރަންޖެހިފައި އޮތް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށެވެ.

"ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތާއި ކޮންމެ މީހަކަށް ނުކުޅެވޭ ގޮތަށް ޕޮލިސީއެއް ކަނޑައަޅުއްވައި އެކަން ބައްޓަންވެފައި އޮތުމަކީ މި ދައުލަތަށްޓަކާ، މި ވަގުތު ކުރަންޖެހިފައި އޮތް މުހިއްމު ކަމެއް. ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް"

~ މެމްބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޕެންޝަން ގާނޫނަށް މެމްބަރު ޖާބިރް ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާހަށް އިލްޔާސް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެފައެވެ. އެ އިސްލާހު އިލްޔާސް ސިފަ ކުރައްވާފައިވަނީ ދައުލަތް ފުނޑާލުމުގެ ބޭނުމުގައި ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާހެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

މެމްބަރު އިލްޔާސް ވިދާޅުވީ އަސާސީ ޕެންޝަނަށް އިސްލާހު ގެންނައިރު، ގެންނަނީ ކޮން އުސޫލަކުންކަން ، އިސްލާހު ހުށަހެޅުއްވި މެމްބަރަށް އެގިވަޑައިގެންފައިނުވާ ކަމަށެވެ. ޕެންޝަން ގާނޫނަށް އިސްލާހު ހުށަހެޅުއްވިއިރު، ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދާއި، ޖީޑީޕީ އާއި އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ ކޮބައިކަން ،މެމްބަރު ޖާބިރު ދިރާސާ ކުރައްވާފައި ނެތް ކަމަށް އިލްޔާސް ވަނީ ވިދާޅުވިއެވެ.

އިލްޔާސް ވިދާޅުވީ 105 މިލިޔަން ރުފިޔާ ދައުލަތުން ޕެންޝަނަަށް މި މިމަހު ވެސް ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ދައުލަތަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބެނީ 90 މިލިޔަން ރުފިޔާ ކަމަށެވެ. ދައުލަތުގެ މާލީ ހާލަތު އެހާލަތުގައި އޮތް އިރު، އަސާސީ ޕެންޝަނުގެ އަދަދު 10000 ރުފިޔާއަށް ބަދަލުކުރާނީ ކޮން އުސޫލަކުންތޯ މެމްބަރު އިލްޔާސް ވަނީ ސުވާލު އުފައްދަވާފައެވެ.

އިސްރަށްވެހިންނަށް އަސާސީ ޕެންޝަނެއްގެ ގޮތުގައި 2000 ރުފިޔާ ދޭން ފަށާފައިވަނީ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައެވެ. އަދި އެ އަދަދު 5000 ރުފިޔާއަށް ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައެވެ. ރައީސް ޔާމީން 5000 ރުފިޔާ ދެއްވަމުން ގެންދެވީ، ރިޔާސީ ވައުދެއްގެ ގޮތުގައި ޕެންޝަނާއި ބެހޭ ގާނޫނުގައި އެކަން ނުހިމަނުއްވައެވެ.

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުގައި ޕެންޝަނާއި ބެހޭ ގާނޫނަށް ގެންނެވި އިސްލާހުގައި ވަނީ، އަސާސީ ޕެންޝަނުގެ ގޮތުގައި 5000 ރުފިޔާ އިސް ރަށްވެހިންނަށް ދެއްވުމަށް ގާނޫނުގައި ހިމަނުއްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް