ހުކުރު 13 ޑިސެންބަރު 2019
04 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 16
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:24
މަޣްރިބް 17:58
އިޝާ 19:16
ރާއްޖެ - އިބްރާހިމް ޝަރީފް

ޕެންޝަން ގާނޫނަށް އިސްލާހު ހުށަހެޅީ ގައުމު ސުންނާފަތި ކުރަން: އިބްރާހިމް ޝަރީފް

  • ޕެންޝަން ގާނޫނަށް އިސްލާހު ހުށަހެޅީ ކާސިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު
  • އިސްލާހަކީ އުމުރުން ދުވަސްވީ ފަރާތްތަކަށް 5000 ރުފިޔާގެ ބަދަލުގައި 10000 ރުފިޔާއަށް ބަދަލު ކުރުމަށް

އުމްނާ އިސްމާއިލް
UmnaIsmail

ކ. މާލެ 16 ޖުލައި 2019 | އަންގާރަ 11:15 5,667

މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް - މަޖިލިސް

ޕެންޝަން ގާނޫނަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް އިސްލާހު ހުށަހެޅީ ރައްޔިތުންގެ ހަލާކަށާއި ގައުމު ސުންނާފަތި ކުރުމަށް ކަމަށް މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޝަރީފް މިހެން ވިދާޅުވީ ކާށިދޫ ދާއިރާ ގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ޕެންޝަން ބިލަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ. ޖާބިރު ބިލަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހަކީ އުމުރުން ދުވަސްވީ ފަރާތްތަކަށް 5000 ރުފިޔާގެ ބަދަލުގައި 10000 ރުފިޔާއަށް ބަދަލު ކުރުމަށެވެ.

މެމްބަރު ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާހާއި ގުޅިގެން ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ޝަރީފް ވިދާޅުވީ، މި އިސްލާހަކީ ހުށަހެޅެން ޖެހޭ ވަރުގެ އިސްލާހެއް ނޫން ކަމަށާއި މި އިސްލާހާއި މެދު ބަހުސްވެސް ކުރެވިގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގެ ވަޒީފާ އަދާ ކުރަމުންދާ ބައިވަރު މީހުންނަށް މިހާރުވެސް 5000 ރުފިޔާ ލިބޭ މީހުންނަށެވެ. އެކި އެކި މީހުންނަށް ލިބޭ މުސާރަތަކަށް ރިއާޔަތް ނުކޮށް މި ފަދަ އިސްލާހެއް ހުށަހެޅުމަކީ ހިތާމަ ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އަދި ފައިސާއާއި ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ ބިލްތައް މަޖިލީހަށް ބަހުސް ކުރުމަށް ނުފޮނުވުމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަށް ޝަރީފް އިލްތިމާސް ކުރެއްވިއެވެ. ގަވާއިދު ލިޔާއިރު މި ފަދަ ބިލެއް ނުހުށަހެޅޭގޮތަށް ހަދާނެކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝަރީފް އަކީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމެޓީގެ މުގައްރިރެވެ. މެމްބަރު ޝަރީފް ގެ އިތުރުން އަންގާރަ ދުވަހުގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދެއްކެވި ހުރިހާ މެމްބަރުންގެ ފާޑުކިއުންތައްވަނީ އަމާޒުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް