ހުކުރު 13 ޑިސެންބަރު 2019
04 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 16
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:24
މަޣްރިބް 17:58
އިޝާ 19:16
ރާއްޖެ - ހަނދު ކޭތަ

މިރޭ ދަންވަރު ހަނދުކޭތަ ހިފަނީ

  • ހަނދުކޭތަ ހިފަން ފަށާނީ ރާއްޖޭ ގަޑިން 23:43 ގައި
  • މިއީ ފަސް ގަޑިއިރާއި 34 މިނެޓަށް ދެމިގެންދާނެ ކޭތައެއް
  • ކޭތަ ވީއްލާ ނިމޭނީ ފަތިހު 5:17 ގައި

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 16 ޖުލައި 2019 | އަންގާރަ 10:00 9,921

މީގެ ކުރިން ހިފާފައި ހުރި ހަނދުކޭތައެއް - ގޫގުލް

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރު ހަނދުކޭތަ ހިފާނެއެވެ.

މި ހަނދުކޭތަ ހިފަން ފަށާނީ ރާއްޖޭ ގަޑިން 23:43 ގައެވެ. ކޭތަ ވީއްލާ ނިމޭނީ ފަތިހު 5:17 ގައެވެ.

މިއީ ފަސް ގަޑިއިރާއި 34 މިނެޓަށް ދެމިގެންދާނެ ކޭތަ އެކެވެ.

ފުރިހަމަ ހަނދު ކޭތަ ފެންނަން ފަށާނީ 1:01 ގައެވެ. ފުރިހަމަ ހަނދުކޭތައެއް ފެންނާނީ މެންދަމު 2:30 ގައެވެ. ކޭތަ ވީއްލަން ފަށާނީ 3:59 ގައެވެ.

ހަނދުގެ ދެބައި ކުޅަ އެއްބަޔަށް ވުރެ ބޮޑަށް ކޭތަ ހިފާފައި ހުންނާނެއެވެ.

މި ދުވަސްވަރަކީ ވިއްސާރަ ދުވަސް ވަރަކަށް ވުމުން ކޭތަ ހިފާ ގަޑީގައި ވިލާ ބޯ ނޫން ނަމަ މި ކޭތަ ރާއްޖެއަށް ފެންނާނެ ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް