އަންގާރަ 21 ޖެނުއަރީ 2020
3 ހުވަން
1441 ޖުމާދަލްއޫލާ 26
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:32
ރާއްޖެ - ޕެންޝަން ބިލް

ދުވަސްވީ މީހުންނަށް 5000 ރުފިޔާ ގެ ބަދަލުގައި 10000 ރުފިޔާ ދިނުމަށް އިސްލާހެއް ހުށަހަޅައިފި

  • ޖާބިރު ވަނީ ޕެންޝަންގެ ގޮތުގައި 5000 ރުފިޔާގެ ބަދަލުގައި 1000 ދިނުމަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅުއްވާފަ

އުމްނާ އިސްމާއިލް
UmnaIsmail

ކ. މާލެ 16 ޖުލައި 2019 | އަންގާރަ 10:15 6,625

ކާށިދޫ ދާއިރާ ގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ކާށިދޫ ދާއިރާ ގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ޕެންޝަން ބިލަށް އަންގާރަ ދުވަހުގެ މަޖިލިސް ޖަލްސާގައި އިސްލާހުތަކެއް ހުށަހަޅުއްވައިފިއެވެ.

ޖާބިރު ހުށަހެޅުއްވީ ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ކޮންމެ މަހަކު ޕެންޝަން ގެ ގޮތުގައި ލިބޭ 5000 ރުފިޔާ ގެ ބަދަލުގައި 10000 ރުފިޔާ ލިބޭގޮތަށް ޕެންޝަން ބިލް އިސްލާހު ކުރުމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން މެމްބަރު ވިދާޅުވީ، އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަކީ ގަދަރުވެރިކަމާއެކު އުޅެވޭނެ މީހުންނަށް ހެދުމަށްޓަކާ ދައުލަތުން މިހާރު ފޯރު ކޮށްދެމުން އަންނަ ފައިސާގެ އަދަދު ބޮޑު ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. 5000 ރުފިޔާ އަކީ އަސާސީ ބޭނުންތައް ފުއްދަން މަދު އަދަދެއް ކަމަށް ވެސް ޖާބިރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އިތުރަށް ދިރާސާ ކުރަންޖެހޭ ނަމަ ކޮމެޓީއަކަށް ފޮނުވާ ދިރާސާ ކުރުމަށް ވެސް ޖާބިރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މި ބިލް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން ބޭރު ނުކޮށް މި ބިލް ފާސް ކޮށްދިނުމަށް ހުރިހާ މެމްބަރުންނަށް އިލްތިމާސް ކުރެއްވިއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ދުވަސްވީ މީހުންނަށް 2500 ރުފިޔާ ދިން ނަމަވެސް ރައީސް ޔާމީން ގެ ވެރިކަމުގައި ޕެންޝަން އަށް ދޭ އަދަދު 5000 އަށް ބަދަލު ކުރެވިގެން ދިޔައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް