ބުދަ 21 އޯގަސްޓު 2019
11 މާ
1440 ޒުލްޙައްޖު 19
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:31
ރާއްޖެ - ބޮލީވުޑް

ޕޫޖާ ބަތްރާއާއި ނަވާބް ޝާހް ކައިވެނި ކޮށްފި

  • ޕޫޖާ މަޝްހޫރު ވެގެންދިޔައީ، ނުވަދިހައިގެ އަހަރުތަކުގެ ފިލްމްތައް ކަމުގައިވާ "ހަސީނާ މާން ޖާއެގީ"، "ނާޔަކް"، "ވިރާސަތް" ފަދަ ފިލްމުތަކުން
  • ޕޫޖާގެ އަތުގައި ކައިވެންޏާ ގުޅިގެން އަޅާފައިވާ ތަނޑިތަކާއި ނަވާބުގެ ކަށި އިނގިލީގައި އަޅާފައި އޮތް އެންގޭޖްމެންޓް އަނގޮޓި ދައްކުވައިދެން އުޅޭ ފަދަ ،މަންޒަރެއް ހިއްސާ ކޮށްފައިވޭ
  • ޕޫޖާ ވަނީ މީގެ ކުރިން އެންއާރްއައި ޑޮކްޓަރަކާއި ކައިވެނިކޮށް ވަރިވެފަ

ޝަރޫނާ އަބްދުﷲ
AbdullaSharoona

ކ. މާލެ 16 ޖުލައި 2019 | އަންގާރަ 09:05 7,450

ޕޫޖާ ބަތްރާއާއި ނަވާބް ޝާހް - އިންސްޓަގްރާމް

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރިން ކަމުގައިވާ ޕޫޖާ ބަތްރާ އާއި ނަވާބް ޝާހް ކައިވެނި ކުރި ކަމުގެ ހަބަރުތައް އެ ދެތަރިން ތެދު ކޮށްފިއެވެ.

ޕޫޖާ މަޝްހޫރު ވެގެންދިޔައީ، ނުވަދިހައިގެ އަހަރުތަކުގެ ފިލްމްތައް ކަމުގައިވާ "ހަސީނާ މާން ޖާއެގީ"، "ނާޔަކް"، "ވިރާސަތް" ފަދަ ފިލްމުތަކުންނެވެ.

ނަވާބް ވަނީ އެދެ ތަރިންގެ ކައިވެންޏާ ބެހޭ ވީޑިއޯއެއް އިންސްޓަގްރާމުގައި ހިއްސާ ކޮށްފައެވެ. އެ ވީޑިއޯއިން ފެނިގެންދަނީ ޕޫޖާއާއި ނަވާބް އަތުން އިޝާރާތެއް ކުރާ މަންޒަރެވެ. ޕޫޖާގެ އަތުގައި ކައިވެންޏާ ގުޅިގެން އަޅާފައިވާ ތަނޑިތަކާއި ނަވާބުގެ ކަށި އިނގިލީގައި އަޅާފައި އޮތް އެންގޭޖްމެންޓް އަނގޮޓި ދައްކުވައިދެން އުޅޭ ފަދަ ،މަންޒަރެކެވެ. އަދި އެ ވީޑިއޯ ހިއްސާ ކުރަމުން އޭނާ ލިޔެފައިވަނީ " ފިލްމެއް ހެދޭނެ ފަދަ ވާހަކައެއް" މިހެންނެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ކުރީގެ މިސް އިންޑިއާކަން ލިބިފައިވާ ޕޫޖާ ވެސް ވަނީ އެ ދެމީހުންގެ ފޮޓޯއެއް އިންސްޓަގްރާމުގައި ހިއްސާ ކޮށްފައެވެ.

ޕޫޖާ ވަނީ މީގެ ކުރިން އެންއާރްއައި ޑޮކްޓަރަކާއި ކައިވެނިކޮށް ވަރިވެފައެވެ. 2002 ން 2011 އާ ހަމައަށް އެދެމީހުން ކައިވެނި ކޮށްގެން އެކުގައި އުޅެފައިވެއެވެ.

"ޓައިގަރ ޒިންދާހޭ"، "ޑޮން 2" އަދި ދިލްވާލޭ ފަދަ ފިލްމުތަކުން ނަވާބް ވަނީ ބެލުންތެރިންގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް