އާދީއްތަ 08 ޑިސެންބަރު 2019
12 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 11
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 17:56
އިޝާ 19:13
ރާއްޖެ - ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

ފޮރިން މިނިސްޓަރު މޮރިޝަސްގެ ބޮޑުވަޒީރާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

  • ރާއްޖެއާއި މޮރިޝަސްއާ ދެގައުމުގެ ދެމެދުގައި އޮތް ޒަމާންވީ ގުޅުން އެކި ދާއިރާތަކުން އިތުރަށް ބަދަހި ކުރެއްވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވި
  • މި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ކުރެއްވީ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ އައި.އޯ.އައި.ޖީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް ރާއްޖެއިން ކުރާ ބިޑަށް ތާއީދު ހޯދުމުގެ ގޮތުން

ޝަރޫނާ އަބްދުﷲ
AbdullaSharoona

ކ. މާލެ 16 ޖުލައި 2019 | އަންގާރަ 05:11 2,652

ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު - ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު މޮރިޝަސްގެ ބޮޑުވަޒީރު ޕްރަވިންދް ޖަގްނައުތް އާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި މި ހާއްސަ ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ވަނީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ފަރާތްޕުޅުން ބޮޑުވަޒީރު ޖަގްނައުތް އަށް ރަސްމީ ސިޓީފުޅެއް އަރުވާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ރާއްޖެއާއި މޮރިޝަސްއާ ދެގައުމުގެ ދެމެދުގައި އޮތް ޒަމާންވީ ގުޅުން އެކި ދާއިރާތަކުން އިތުރަށް ބަދަހި ކުރެއްވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން، މިނިސްޓަރު ޝާހިދު އާއިބ ބޮޑުވަޒީރު ޖަގްނައުތް ވަނީ މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައެވެ.

އެމަނިކުފާނު މޮރިޝަސް އަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅަކީ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައި.އޯ.އައި.ޖީ) ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް ރާއްޖެއިން ކުރާ ބިޑަށް ތާއީދު ހޯދުމުގެ ގޮތުން، ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެކެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރު ޝާހިދު އާއެކު މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތް، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އަހުމަދު މަހުލޫފު ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ވަނީ މޮރިޝަސްގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް އާއި މޮރިޝަސްގެ އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ރައީސް އާއިވެސް ބައްދަލު ކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

އެންމެ ފަހުގެ
ކޮމެންޓް