ބުރާސްފަތި 12 ޑިސެންބަރު 2019
03 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 15
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:24
މަޣްރިބް 17:58
އިޝާ 19:15
ރާއްޖެ - އަބްދުﷲ ހަސީން

ހަސީން ލޭބަރ ޕާޓީން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

  • ވަކި ސަބަބެއް ހާމަ ނުކުރޭ
  • ޕާޓީ އުފެއްދުމަށް އިސްކޮށް އުޅުއްވި
  • މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގުގައި އަޑުއުފުލި

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 15 ޖުލައި 2019 | ހޯމަ 22:27 22,481

ހަސީން ލޭބަރ ޕާޓީން އިސްތިއުފާ ދެއްވީ ހޯމަ ދުވަހު - ހައްވާ މުހައްމަދު

ރާއްޖޭގެ މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން އުފައްދާފައިވާ މޯލްޑިވްސް މޯލްޑިވްސް ލޭބަރ އެންޑް ޝޯޝަލް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްއެލްއެސްޑީޕީ) އުފެއްދުމުގައި އިސްރޯލެއް އަދާކުރެއްވި ގާނޫނީ ވަކީލް އަބްދުﷲ ހަސީން އެ ޕާޓީން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ.

ހަސީންގެ އިސްތިއުފާގެ ސިޓީ ރާއްޖެ.އެމްވީ އަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ. އެ ސީޓީގައި ހަސީން ވިދާޅުވީ، ޕާޓީގެ ސެކްރަޓަރީ ޖެނެރަލްކަމުގެ މަގާމާއި ލީޑަރޝިޕް އަދި ކޮމެޓީގެ މެންބަރު ކަމުން އިސްތިއުފާދެއްވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އިސްތިއުފާ ދެއްވި ސަބަބެއް އޭނާ ހާމާއެއް ނުކުރެއެވެ.

ހަސީން ރާއްޖެ.އެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ، އިސްތިއުފާ ދެއްވި ސަބަބު ފަހުން ހާމަކުރައްވާން ކަމަށެވެ.

ހަސީން ލޭބާރ ޕާޓީން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާއިރު އޭނާ ވަނީ ޕާޓީގެ ސެކެރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމުގައި މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގުގައި އަޑު އުފުލާފައެވެ. ރިސޯޓުތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ދިވެހި މުވައްޒަފުންގެ ހައްގުގައި ވެސް އޭނާ ވަނީ ވަކާލާތުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް