ހޮނިހިރު 24 އޯގަސްޓު 2019
01 ފުރަ
1440 ޒުލްޙައްޖު 22
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:30
ކުޅިވަރު - އައިއޯއައިޖީ 2019

އައިއޯއައިޖީ 2019: ދިވެހި ދިދަ އުފުލާނީ ބާސްކެޓް ކުޅުންތެރިޔާ ޒަބީރު

  • ދިދަ ޒަބީރުއާ ހަވާލު ކޮށްދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު

ލީވާން އަލީ
MrLeevaan

ކ. މާލެ 14 ޖުލައި 2019 | އާދީއްތަ 18:09 2,413

ރައީސް ސޯލިހު (ކ) ދިވެހި ދިދަ ޒަބީރު (ވ) އާ ހަވާލުކުރަނީ - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލޭންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) ގެ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންޓިޖެންޓްގެ ދިދަ އުފުލާ އެތުލީޓަކަށް ބާސްކެޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އަހުމަދު ޒަބީރު ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހު ހަވީރު ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ގައުމީ ދިދަ ޒަބީރުއާ ހަވާލު ކޮށްދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހުއެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްއޯސީން ވަނީ ރައީސް ސޯލިހުއަށް އައިއޯއައިޖީގައި ވާދަކުރާ ރާއްޖޭގެ ޓީމުގެ އޮފިޝަލް ކިޓް އަރުވައިފައެވެ.

އައިއޯއައިޖީ 2019 ގައި ދިދަ އުފުލާ އެތުލީޓު ހޮވާފައިވަނީ އެމްއޯސީގެ ބޯޑުންނެވެ. އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި އައިއޯއައިޖީ ގޭމްސްގައި ދިދަ އުފުލާ އެތުލީޓު ހޮވާފައިވަނީ އާންމުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން އެސްއެމްއެސް މެދުވެރިކޮށެވެ.

އިއޯއައިޖީގެ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި 2015 ވަނަ އަހަރު ދިވެހި ދިދަ އުފުލީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބާރު ދުވުންތެރިޔާ ހަސަން ސާއިދުއެވެ. އެފަހަރު ސާއިދުއަށް ވެސް ދިދަ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވުނު ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ.

އައިއޯއައިޖީގައި ބައިވެރިވާ ދިވެހި ކޮންޓިންޖެންޓު ފުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ ބުދަ ދުވަހު ހެނދުނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް